• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/03/13
  • تاريخ :

 اورست پاکسازی شد

بلند ترین قله جهان پاکسازی شد

قله اورست به ابتكار"كن نوگوچی "كوهنوردنامدارژاپنی اززباله هایی كه دیگركوهنوردان درآن برجای گذاشته بودند-پاكسازی شد

قله اورست كه درمیان نپال وچین قراردارد با 8850 مترارتفاع -بلندترین  قله جهان محسوب می شود

به نوشته روزنامه یومیوری - گروه پاكسازی قله اورست كه نوگوچی  سرپرستی آنهارابرعهده دارد-تاكنون 9 تن زباله ازقله اورست واطراف آن  جمع آوری كرده است

گروه نوگوچی برای زباله روبی قله اورست -پنج باربه این قله صعودكرد نوگوچی كه ازدیدن زباله هایی كه دیگركوهنوردان جهان درقله اورست از خودباقی می گذارند-دل آزرده شده بوده -درسال 1998 باهدف پاكسازی مسیر صعودبه قله اورست -اقدام به بنیادجنبشی به نام "كوهنوردان زباله روب "كرده است

دراین جنبش كه بطورعملی كارخود را از سال 2000 میلادی آغاز كرده است -كوهنوردان پنج كشورآسیایی همچون گرجستان -چین -نپال -ژاپن و كره جنوبی  به مدت نزدیك به چهارسال -مسیرهای صعود به قله اورست از سمت های چین و نپال را مورد پاكسازی قرارداده اند

"ماسایوكی تاكاهاتا"یكی ازاعضای این جنبش پیشتربه خبرنگار ایرنا پیرامون انگیزه بنیاداین جنبش گفته بودكه بیشترزباله های دورریخته شده  در مسیرقله اورست متعلق به كوهنوردان كشورهای آسیایی بوده واین موضوع  سبب شده كه نوگوچی تصمیم به بنیادجنبشی برای پاكسازی این كوه بامحوریت  كوهنوردان آسیایی بگیرد به گفته این كوهنوردژاپنی -دورانداختن كپسول های اكسیژن -قوطی های كنسرو- كپسول سوخت ازسوی كوهنوردان درهنگام صعودبه قله اورست ازدلایل انباشته  شدن زباله درقله اورست است

دست اندركاران این گروه می خواهند زباله های جمع آوری شده ازقله اورست و اطراف آن رادردوشهرتوكیووسئول به نمایش گذاشته وخواستارتوجه بیشتر مردم به حفظمحیطزیست شوند

تاكاهاتاگفته بودكه تنهااندیشه صعودبه قله كوه مهم نیست بلكه داشتن  اخلاق واندیشه حفظمحیطزیست نیزبایدبرای كوهنوردان اهمیت زیادی داشته  باشد

مطالب مرتبط :

سالگرد صعود نخستین زن مسلمان بر بام جهان

 

 

UserName