تبیان، دستیار زندگی

شیوه صحیح انجام غسل زیر دوش

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر به قصد شستن سر و گردن ابتدا کل بدن را بشوید و یا به قصد شستن سمت راست یا سمت چپ، سمت راست بدن یا سمت چپ بدن را به همراه سر و گردن بشوید غسل صحیح است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوش،غسل

سوال:

اگر در غسل ابتدا کل بدن و سپس سمت راست و چپ را زیر دوش ببریم، غسل صحیح است؟

پاسخ:

مقام معظم رهبری: اگر به قصد شستن سر و گردن ابتدا کل بدن را بشوید و یا به قصد شستن سمت راست یا سمت چپ، سمت راست بدن یا سمت چپ بدن را به همراه سر و گردن بشوید فی نفسه اشکال ندارد و غسل صحیح است. [1]
آیت الله سیستانی: کافی است اول تمام سر و گردن و بعد بدن را به نیت طهارت از جنابت بشویید و بهتر آن است كه اول طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشویید و چنانچه با دوش غسل می کنید به احتیاط واجب قبل از شستن سر و همچنین قبل از شستن بدن از زیر دوش كنار رفته، سپس غسل آن جزء را شروع نمایید. [2]
آیت الله شبیری زنجانی: همین که پس از شسته شدن سر و گردن، بقیه بدن  شسته شود؛ کافی است و غسل صحیح است. [3]
آیت الله وحید: در غسل ترتیبى باید به نیّت غسل ، اوّل سر و گردن ، بعد بدن را بشویید ، و بنابر احتیاط واجب اوّل طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشویید ، و اگر عمداً یا از روى فراموشى و یا به واسطه ندانستن مسأله سر را بعد از بدن بشویید ، كفایت مى كند بدن را دوباره بشویید ،واگر طرف راست را بعد از طرف چپ بشویید ، بنابر احتیاط واجب طرف چپ را دوباره بشویید ، و تحقّق غسل ترتیبى به حركت دادن هر یك از سه عضو زیر آب به قصد غسل محلّ اشكال است مثلاً اگر زیر آبی باشید (مثل دوش)وتصمیم بگیریدکه غسل نمایید بنابراحتیاط واجب نمیتوانید درهمان حال نیت غسل نمایید وخودتان را زیرآب به قصد غسل تکان دهید بلکه از زیرآب بیرون بیایید وبه قصد شستن سر وگردن برای غسل زیر آب بروید بعد ازشستن سر وگردن دوباره بیرون بیایید وبه قصد شستن طرف راست برای غسل زیر آب برویدوبعد ازشستن طرف راست از زیر آب بیرون بیایید وبه قصد شستن طرف چپ به قصد غسل زیر آب بروید. بنابر احتیاط واجب نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را با طرف چپ بشویید ، و بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود. براى آن كه یقین كنید هر سه قسمت ـ یعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ ـ را كاملا غسل داده اید ، باید هر قسمتى را كه مى شویید مقدارى از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشویید ، بلكه احتیاط مستحبّ آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن ، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشویید. [4]

پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: FOFmlyct6fM.
[2]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیستانی، کد استفتا: 682322.
​​​​​[3]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 48039.
​​​​​[4]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله وحید.

منبع: رهروان ولایت
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.