تبیان، دستیار زندگی

برگی از کتاب انسان شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بین الملل

کتاب انسان شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بین الملل اثرحجت الاسلام محمدرضا آقایی درگروه علمی علوم اجتماعی در شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه به عنوان اثرشایسته تحسین انتخاب شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 انسان شناسی فرهنگی
مباحث این كتاب بر پایۀ اصول، مبانی و نظریه‌های انسان‌شناسی فرهنگی، فرهنگ‌شناسی، زبان و گونه‌های ارتباط استوار شده و عنصر و مبانی تبلیغ دینی نیز در متن مباحث آن آمده است.

مطالعات انسان‌شناسی در بُعد فرهنگی، شاهراهی است که با استفاده از برخی مبانی و پیش‌فرض‌های آن، می‌توان گامی بلند درعرصۀ شناخت فرهنگ ملت‌ها برداشت. در این گام، با بازسازی تفاوت‌ها و شباهت‌ها و با  مدیریتی عالمانه، می‌شود زمینۀ تلاش منطقی را در عرصۀ پر تلاطم و اما شیرین تبلیغ  فراهم کرد و با درجۀ بالا بر مخاطب تأثیر گذاشت.

این دغدغۀ مبارک، زمینه‌ای را پدید آورد که به تدوین و تألیف کتاب حاضر انجامید؛ کتابی با نام «انسان‌شناسی فرهنگی با تأکید بر بُعد بین الملل تبلیغ» که پس از چند دوره تدریس در مقطع کارشناسی ارشد مراکز علمی  کشور، از جمله جامعه المصطفی العالمیه،  ارزیابی و به‌روزرسانی شد.

مباحث این كتاب بر پایۀ اصول، مبانی و نظریه‌های انسان‌شناسی فرهنگی، فرهنگ‌شناسی، زبان و گونه‌های ارتباط استوار شده و عنصر و مبانی تبلیغ دینی نیز در متن مباحث آن آمده است.

این اثر، دارای چهار فصل است که فصل اول آن با رهیافتی مفهومی، روشی و نظری، مفهوم انسان‌شناسی فرهنگی، روش تحقیق و نظریه‌های آن را واکاویده و به رابطۀ آن با تبلیغ دینی در بُعد جهانی می‌پردازد.

فصل دوم، مفهوم فرهنگ و ویژگی‌های آن ودرفصل سوم، این مسائل را شرح می‌دهد: ارتباطات میان‌فرهنگی، وضعیت زبان در دنیای معاصر، اهمیت توانمندی زبان در موقعیت تبلیغی، پیوند میان زبان و فرهنگ و كاربرد موقعیتی زبان.

مباحث فصل پایانی در سه موضوع ارائه شده است: ضربۀ فرهنگ، قوم‌گرایی و نسبیت فرهنگی، و نمونه‌ای از مقایسۀ ارزش‌های دو فرهنگ مختلف.منبع: خبرگزاری رسمی حوزه