تبیان، دستیار زندگی
تعداد تماشاگر زمان تیم 1 تیم2 محل بازی نتیجه نام داوران 35 هزار نفر 11/8/82 پاس آقایی(69) رهبری فر(86) پیروزی دایی(91) آزادی تهران 1-2 مسعود مرادی- صفیری- كریمی 3هزار نفر 11/8/82 سپاهان اصفهان فرشباف (28 و51) پیكان تهران محت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج هفته هشتم لیگ برتر

تعداد تماشاگر

زمان

تیم 1

تیم2

محل بازی

نتیجه

نام داوران

35 هزار نفر

11/8/82

پاس

آقایی(69)

رهبری فر(86)

پیروزی

دایی(91)

آزادی تهران

1-2

مسعود مرادی- صفیری- كریمی

3هزار نفر

11/8/82

سپاهان اصفهان

فرشباف

(28 و51)

پیكان تهران

محتشمی(26

نقشی جهان اصفهان

1-2

تركی- تقی پور-

فرخ نیا

4 هزار نفر

11/8/82

برق شیراز

امیری(53 و72)

فولاد اهواز

حافظیه شیراز

0-2

مظفری- فروغی- خانبان

6هزار نفر

9/8/82

شموشك نوشهر

بنگر(40)

ذوب آهن اصفهان

شهدای نوشهر

0-1

رحیمی مقدم- پیروزرام- نجفی

3هزار نفر

2/8/82

سایپا

كاظمی(90)

پگاه گیلان

نوری(63)

عشوری زاد (70)

شیرودی تهران

2-1

افشاریان-

شهری زادگان-

نیك نهاد

8 هزار نفر

2/8/82

استقلال اهواز

عیدی زاده(28)

خلیفه اصل(36)

آلوز(72)

فجرسپاسی شیراز

تختی اهواز

0-3

نوشه ور- ساعی- كهوری

27 هزار نفر

1/8/82

استقلال تهران

سامره(30 و70)

عنایتی(91)

ابومسلم خراسان

رزاقی راد(11)

فضلی(50 و63)

آزادی تهران

3-3

اصفهانیان- كریمی

جعفری