سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همه‌ی آنچه لازم است در مورد ویروس کرونای جدید (COVID-19)، بدانید و بخوانید و بپرسید و ببینید

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین اعتراض داشت.

شب امیرالمومنین (علیه السلام) را در خواب مى بیند که آن حضرت به او مى فرماید : اگر مى خواهى در نجف مجاور من باشى اینجا همین نان و ماست و فیجیل و فرش طلبگى است ، و اگر زندگى مادّى قابل توجّهى مى خواهى باید به هندوستان بروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
%3Cdiv%20class%3D%22GImg%22%3E%3Cimg%20class%3D%22newarticleimages%22%20data-src%3D%22https%3A//img.tebyan.net/big/1397/01/24818967218387892006512124413045851072.jpg%22%20alt%3D%22%u0644%u0648%u0633%u062A%u0631%20%u062D%u0631%u0645%20%u0627%u0645%u06CC%u0631%u0627%u0644%u0645%u0648%u0645%u0646%u06CC%u0646%22%20%3E%3C/div%3E%u0645%u0635%u0644%u062D%u062A%20%u062E%u062F%u0627%20%u0647%u0631%u0686%u06CC%20%u06A9%u0647%20%u0628%u0627%u0634%u062F%20%u0647%u0645%u0627%u0646%20%u0627%u0646%u062C%u0627%u0645%20%u0645%u06CC%20%u0634%u0648%u062F%3Cbr%3E%u0641%u0627%u0636%u0644%20%u0628%u0632%u0631%u06AF%u0648%u0627%u0631%20%u0633%u06CC%u062F%20%u062C%u0639%u0641%u0631%20%u0645%u0632%u0627%u0631%u0639%u0649%20%u0631%u0648%u0627%u06CC%u062A%20%u06A9%u0631%u062F%u0647%20%3A%20%u06CC%u06A9%u0649%20%u0627%u0632%20%u0637%u0644%u0628%u0647%20%u0647%u0627%u0649%20%u062D%u0648%u0632%u0647%20%u0628%u0627%u0639%u0638%u0645%u062A%20%u0646%u062C%u0641%20%u0627%u0632%20%u0646%u0638%u0631%20%u0645%u0639%u06CC%u0634%u062A%20%u062F%u0631%20%u062A%u0646%u06AF%u0646%u0627%20%u0648%20%u062F%u0634%u0648%u0627%u0631%u0649%20%u063A%u06CC%u0631%20%u0642%u0627%u0628%u0644%20%u062A%u062D%u0645%u0644%u0651%u0649%20%u0628%u0648%u062F%20.%20%u0631%u0648%u0632%u0649%20%u0627%u0632%20%u0631%u0648%u0649%20%u0634%u06A9%u0627%u06CC%u062A%20%u0648%20%u0641%u0634%u0627%u0631%20%u0631%u0648%u062D%u0649%20%u06A9%u0646%u0627%u0631%20%u0636%u0631%u06CC%u062D%20%u0645%u0637%u0647%u0651%u0631%20%u062D%u0636%u0631%u062A%20%u0627%u0645%u06CC%u0631%u0627%u0644%u0645%u0648%u0645%u0646%u06CC%u0646%20%28%u0639%u0644%u06CC%u0647%20%u0627%u0644%u0633%u0644%u0627%u0645%29%u0639%u0631%u0636%u0647%20%u0645%u0649%20%u062F%u0627%u0631%u062F%20%3A%20%u0634%u0645%u0627%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0644%u0648%u0633%u062A%u0631%u0647%u0627%u0649%20%u0642%u06CC%u0645%u062A%u0649%20%u0648%20%u0642%u0646%u062F%u06CC%u0644%20%u0647%u0627%u0649%20%u0628%u0649%20%u0628%u062F%u06CC%u0644%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u0686%u0647%20%u0633%u0628%u0628%20%u062F%u0631%20%u062D%u0631%u0645%20%u062E%u0648%u062F%20%u06AF%u0630%u0627%u0631%u062F%u0647%20%u0627%u06CC%u062F%20%u060C%20%u062F%u0631%20%u062D%u0627%u0644%u0649%20%u06A9%u0647%20%u0645%u0646%20%u0628%u0631%u0627%u0649%20%u0627%u062F%u0627%u0631%u0647%20%u0627%u0645%u0648%u0631%20%u0645%u0639%u06CC%u0634%u062A%u0645%20%u062F%u0631%20%u062A%u0646%u06AF%u0646%u0627%u0649%20%u0634%u062F%u06CC%u062F%u0649%20%u0647%u0633%u062A%u0645%20%u061F%21%u0634%u0628%20%u0627%u0645%u06CC%u0631%u0627%u0644%u0645%u0648%u0645%u0646%u06CC%u0646%20%28%u0639%u0644%u06CC%u0647%20%u0627%u0644%u0633%u0644%u0627%u0645%29%20%u0631%u0627%20%u062F%u0631%20%u062E%u0648%u0627%u0628%20%u0645%u0649%20%u0628%u06CC%u0646%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0622%u0646%20%u062D%u0636%u0631%u062A%20%u0628%u0647%20%u0627%u0648%20%u0645%u0649%20%u0641%u0631%u0645%u0627%u06CC%u062F%20%3A%20%u0627%u06AF%u0631%20%u0645%u0649%20%u062E%u0648%u0627%u0647%u0649%20%u062F%u0631%20%u0646%u062C%u0641%20%u0645%u062C%u0627%u0648%u0631%20%u0645%u0646%20%u0628%u0627%u0634%u0649%20%u0627%u06CC%u0646%u062C%u0627%20%u0647%u0645%u06CC%u0646%20%u0646%u0627%u0646%20%u0648%20%u0645%u0627%u0633%u062A%20%u0648%20%u0641%u06CC%u062C%u06CC%u0644%20%u0648%20%u0641%u0631%u0634%20%u0637%u0644%u0628%u06AF%u0649%20%u0627%u0633%u062A%20%u060C%20%u0648%20%u0627%u06AF%u0631%20%u0632%u0646%u062F%u06AF%u0649%20%u0645%u0627%u062F%u0651%u0649%20%u0642%u0627%u0628%u0644%20%u062A%u0648%u062C%u0651%u0647%u0649%20%u0645%u0649%20%u062E%u0648%u0627%u0647%u0649%20%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u0628%u0647%20%u0647%u0646%u062F%u0648%u0633%u062A%u0627%u0646%20%u062F%u0631%20%u0634%u0647%u0631%20%u062D%u06CC%u062F%u0631%u0622%u0628%u0627%u062F%20%u062F%u06A9%u0646%20%u0628%u0647%20%u062E%u0627%u0646%u0647%20%u0641%u0644%u0627%u0646%20%u06A9%u0633%20%u0645%u0631%u0627%u062C%u0639%u0647%20%u06A9%u0646%u0649%20%u060C%20%u0686%u0648%u0646%20%u062D%u0644%u0642%u0647%20%u0628%u0647%20%u062F%u0631%20%u0632%u062F%u0649%20%u0648%20%u0635%u0627%u062D%u0628%20%u062E%u0627%u0646%u0647%20%u062F%u0631%20%u0631%u0627%20%u0628%u0627%u0632%20%u06A9%u0631%u062F%20%u0628%u0647%20%u0627%u0648%20%u0628%u06AF%u0648%20%3A%u0628%u0647%20%u0622%u0633%u0645%u0627%u0646%20%u0631%u0648%u062F%20%u0648%20%u06A9%u0627%u0631%20%u0622%u0641%u062A%u0627%u0628%20%u06A9%u0646%u062F%20.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%u067E%u0633%20%u0627%u0632%20%u0627%u06CC%u0646%20%u062E%u0648%u0627%u0628%20%u060C%20%u062F%u0648%u0628%u0627%u0631%u0647%20%u0628%u0647%20%u062D%u0631%u0645%20%u0645%u0637%u0647%u0651%u0631%20%u0645%u0634%u0631%u0641%20%u0645%u0649%20%u0634%u0648%u062F%20%u0648%20%u0639%u0631%u0636%u0647%20%u0645%u0649%20%u062F%u0627%u0631%u062F%20%3A%20%u0632%u0646%u062F%u06AF%u0649%20%u0645%u0646%20%u0627%u06CC%u0646%u062C%u0627%20%u067E%u0631%u06CC%u0634%u0627%u0646%20%u0648%20%u0646%u0627%u0628%u0633%u0627%u0645%u0627%u0646%20%u0627%u0633%u062A%20%u0634%u0645%u0627%20%u0645%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u0647%u0646%u062F%u0648%u0633%u062A%u0627%u0646%20%u062D%u0648%u0627%u0644%u0647%20%u0645%u0649%20%u062F%u0647%u06CC%u062F%20%21%21%u0628%u0627%u0631%20%u062F%u06CC%u06AF%u0631%20%u062D%u0636%u0631%u062A%20%u0631%u0627%20%u062E%u0648%u0627%u0628%20%u0645%u0649%20%u0628%u06CC%u0646%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0645%u0649%20%u0641%u0631%u0645%u0627%u06CC%u062F%20%3A%20%u0633%u062E%u0646%20%u0647%u0645%u0627%u0646%20%u0627%u0633%u062A%20%u06A9%u0647%20%u06AF%u0641%u062A%u0645%20%u060C%20%u0627%u06AF%u0631%20%u062F%u0631%20%u062C%u0648%u0627%u0631%20%u0645%u0627%20%u0628%u0627%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0627%u0648%u0636%u0627%u0639%20%u0645%u0649%20%u062A%u0648%u0627%u0646%u0649%20%u0627%u0633%u062A%u0642%u0627%u0645%u062A%20%u0648%u0631%u0632%u0649%20%u0627%u0642%u0627%u0645%u062A%20%u06A9%u0646%20%u060C%20%u0627%u06AF%u0631%20%u0646%u0645%u0649%20%u062A%u0648%u0627%u0646%u0649%20%u0628%u0627%u06CC%u062F%20%u0628%u0647%20%u0647%u0646%u062F%u0648%u0633%u062A%u0627%u0646%20%u0628%u0647%20%u0647%u0645%u0627%u0646%20%u0634%u0647%u0631%20%u0628%u0631%u0648%u0649%20%u0648%20%u062E%u0627%u0646%u0647%20%u0641%u0644%u0627%u0646%20%u0631%u0627%u062C%u0647%20%u0631%u0627%20%u0633%u0631%u0627%u063A%20%u0628%u06AF%u06CC%u0631%u0649%20%u0648%20%u0628%u0647%20%u0627%u0648%20%u0628%u06AF%u0648%u06CC%u0649%20%3A%u0628%u0647%20%u0622%u0633%u0645%u0627%u0646%20%u0631%u0648%u062F%20%u0648%20%u06A9%u0627%u0631%20%u0622%u0641%u062A%u0627%u0628%20%u06A9%u0646%u062F%u067E%u0633%20%u0627%u0632%20%u0628%u06CC%u062F%u0627%u0631%20%u0634%u062F%u0646%20%u0648%20%u0634%u0628%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u0635%u0628%u062D%20%u0631%u0633%u0627%u0646%u062F%u0646%20%u060C%20%u06A9%u062A%u0627%u0628%20%u0647%u0627%20%u0648%20%u0644%u0648%u0627%u0632%u0645%20%u0645%u062E%u062A%u0635%u0631%u0649%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0627%u0634%u062A%u0647%20%u0628%u0647%20%u0641%u0631%u0648%u0634%20%u0645%u0649%20%u0631%u0633%u0627%u0646%u062F%20%u0648%20%u0627%u0647%u0644%20%u062E%u06CC%u0631%20%u0647%u0645%20%u0628%u0627%20%u0627%u0648%20%u0645%u0633%u0627%u0639%u062F%u062A%20%u0645%u0649%20%u06A9%u0646%u0646%u062F%20%u062A%u0627%20%u062E%u0648%u062F%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u0647%u0646%u062F%u0648%u0633%u062A%u0627%u0646%20%u0645%u0649%20%u0631%u0633%u0627%u0646%u062F%20%u0648%20%u062F%u0631%20%u0634%u0647%u0631%20%u062D%u06CC%u062F%u0631%u0622%u0628%u0627%u062F%20%u0633%u0631%u0627%u063A%20%u062E%u0627%u0646%u0647%20%u0622%u0646%20%u0631%u0627%u062C%u0647%20%u0631%u0627%20%u0645%u0649%20%u06AF%u06CC%u0631%u062F%20%u060C%20%u0645%u0631%u062F%u0645%20%u0627%u0632%20%u0627%u06CC%u0646%20%u06A9%u0647%20%u0637%u0644%u0628%u0647%20%u0627%u0649%20%u0641%u0642%u06CC%u0631%20%u0628%u0627%20%u0686%u0646%u0627%u0646%20%u0645%u0631%u062F%u0649%20%u062B%u0631%u0648%u062A%u0645%u0646%u062F%20%u0648%20%u0645%u062A%u0645%u06A9%u0646%20%u0642%u0635%u062F%20%u0645%u0644%u0627%u0642%u0627%u062A%20%u062F%u0627%u0631%u062F%20%u060C%20%u062A%u0639%u062C%u0628%20%u0645%u0649%20%u06A9%u0646%u0646%u062F%20.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%u0648%u0642%u062A%u0649%20%u0628%u0647%20%u062F%u0631%20%u062E%u0627%u0646%u0647%20%u0622%u0646%20%u0631%u0627%u062C%u0647%20%u0645%u0649%20%u0631%u0633%u062F%20%u062F%u0631%20%u0645%u0649%20%u0632%u0646%u062F%20%u060C%20%u0686%u0648%u0646%20%u062F%u0631%20%u0631%u0627%20%u0628%u0627%u0632%20%u0645%u0649%20%u06A9%u0646%u0646%u062F%20%u0645%u0649%20%u0628%u06CC%u0646%u062F%20%u0634%u062E%u0635%u0649%20%u0627%u0632%20%u067E%u0644%u0647%20%u0647%u0627%u0649%20%u0639%u0645%u0627%u0631%u062A%20%u0628%u0647%20%u0632%u06CC%u0631%20%u0622%u0645%u062F%20%u060C%20%u0637%u0644%u0628%u0647%20%u0648%u0642%u062A%u0649%20%u0628%u0627%20%u0627%u0648%20%u0631%u0648%u0628%u0631%u0648%20%u0645%u0649%20%u0634%u0648%u062F%20%u0645%u0649%20%u06AF%u0648%u06CC%u062F%20%3A%u0628%u0647%20%u0622%u0633%u0645%u0627%u0646%20%u0631%u0648%u062F%20%u0648%20%u06A9%u0627%u0631%20%u0622%u0641%u062A%u0627%u0628%20%u06A9%u0646%u062F%u0641%u0648%u0631%u0627%u064B%20%u0631%u0627%u062C%u0647%20%u067E%u06CC%u0634%20%u062E%u062F%u0645%u062A%20%u0647%u0627%u06CC%u0634%20%u0631%u0627%20%u0635%u062F%u0627%20%u0645%u0649%20%u0632%u0646%u062F%20%u0648%20%u0645%u0649%20%u06AF%u0648%u06CC%u062F%20%3A%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0637%u0644%u0628%u0647%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u062F%u0627%u062E%u0644%20%u0639%u0645%u0627%u0631%u062A%20%u0631%u0627%u0647%u0646%u0645%u0627%u06CC%u0649%20%u06A9%u0646%u06CC%u062F%20%u0648%20%u067E%u0633%20%u0627%u0632%20%u067E%u0630%u06CC%u0631%u0627%u06CC%u0649%20%u0627%u0632%20%u0627%u0648%20%u062A%u0627%20%u0631%u0641%u0639%20%u062E%u0633%u062A%u06AF%u0649%20%u0627%u0634%20%u0648%u0649%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u062D%u0645%u0627%u0645%20%u0628%u0628%u0631%u06CC%u062F%20%u0648%20%u0627%u0648%20%u0631%u0627%20%u0628%u0627%20%u0644%u0628%u0627%u0633%20%u0647%u0627%u0649%20%u0641%u0627%u062E%u0631%20%u0648%20%u06AF%u0631%u0627%u0646%20%u0642%u06CC%u0645%u062A%20%u0628%u067E%u0648%u0634%u0627%u0646%u06CC%u062F%20.%u0645%u0631%u0627%u0633%u0645%20%u0628%u0647%20%u0635%u0648%u0631%u062A%u0649%20%u0646%u06CC%u06A9%u0648%20%u0627%u0646%u062C%u0627%u0645%20%u0645%u0649%20%u06AF%u06CC%u0631%u062F%20%u0648%20%u0637%u0644%u0628%u0647%20%u062F%u0631%20%u0622%u0646%20%u0639%u0645%u0627%u0631%u062A%20%u0639%u0627%u0644%u0649%20%u062A%u0627%20%u0641%u0631%u062F%u0627%20%u0639%u0635%u0631%20%u067E%u0630%u06CC%u0631%u0627%u06CC%u0649%20%u0645%u0649%20%u0634%u0648%u062F%20.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%u0641%u0631%u062F%u0627%20%u062F%u06CC%u062F%20%u0645%u062D%u062A%u0631%u0645%u06CC%u0646%20%u0634%u0647%u0631%20%u0627%u0632%20%u0637%u0628%u0642%u0627%u062A%20%u0645%u062E%u062A%u0644%u0641%20%u0686%u0648%u0646%20%u0627%u0639%u06CC%u0627%u0646%20%u0648%20%u062A%u062C%u0627%u0631%20%u0648%20%u0639%u0644%u0645%u0627%20%u0648%u0627%u0631%u062F%20%u0634%u062F%u0646%u062F%20%u0648%20%u0647%u0631%20%u06A9%u062F%u0627%u0645%20%u062F%u0631%20%u0622%u0646%20%u0633%u0627%u0644%u0646%20%u067E%u0631%u0632%u06CC%u0646%u062A%20%u062F%u0631%20%u062C%u0627%u0649%20%u0645%u062E%u0635%u0648%u0635%20%u0628%u0647%20%u062E%u0648%u062F%20%u0642%u0631%u0627%u0631%20%u06AF%u0631%u0641%u062A%u0646%u062F%20%u060C%20%u0627%u0632%20%u0634%u062E%u0635%u0649%20%u06A9%u0647%20%u06A9%u0646%u0627%u0631%20%u062F%u0633%u062A%u0634%20%u0628%u0648%u062F%20%u060C%20%u067E%u0631%u0633%u06CC%u062F%20%3A%20%u0686%u0647%20%u062E%u0628%u0631%20%u0627%u0633%u062A%20%u061F%20%u06AF%u0641%u062A%20%3A%20%u0645%u062C%u0644%u0633%20%u062C%u0634%u0646%20%u0639%u0642%u062F%20%u062F%u062E%u062A%u0631%20%u0635%u0627%u062D%u0628%20%u062E%u0627%u0646%u0647%20%u0627%u0633%u062A%20.%20%u067E%u06CC%u0634%20%u062E%u0648%u062F%20%u06AF%u0641%u062A%20%3A%20%u0648%u0642%u062A%u0649%20%u0628%u0647%20%u0627%u06CC%u0646%20%u062E%u0627%u0646%u0648%u0627%u062F%u0647%20%u0648%u0627%u0631%u062F%20%u0634%u062F%u0645%20%u06A9%u0647%20%u0648%u0633%u0627%u06CC%u0644%20%u0639%u06CC%u0634%20%u0628%u0631%u0627%u0649%20%u0622%u0646%u0627%u0646%20%u0622%u0645%u0627%u062F%u0647%20%u0627%u0633%u062A%20.%u0647%u0646%u06AF%u0627%u0645%u0649%20%u06A9%u0647%20%u0645%u062C%u0644%u0633%20%u0622%u0631%u0627%u0633%u062A%u0647%20%u0634%u062F%20%u060C%20%u0631%u0627%u062C%u0647%20%u0628%u0647%20%u0633%u0627%u0644%u0646%20%u062F%u0631%u0622%u0645%u062F%20%u060C%20%u0647%u0645%u0647%20%u0628%u0647%20%u0627%u062D%u062A%u0631%u0627%u0645%u0634%20%u0627%u0632%20%u062C%u0627%u0649%20%u0628%u0631%u062E%u0627%u0633%u062A%u0646%u062F%20%u0648%20%u0627%u0648%20%u0646%u06CC%u0632%20%u067E%u0633%20%u0627%u0632%20%u0627%u062D%u062A%u0631%u0627%u0645%20%u0628%u0647%20%u0645%u0647%u0645%u0627%u0646%u0627%u0646%20%u062F%u0631%20%u062C%u0627%u0649%20%u0648%u06CC%u0698%u0647%20%u062E%u0648%u062F%20%u0646%u0634%u0633%u062A%20.%u0646%u06AF%u0627%u0647%20%u0631%u0648%20%u0628%u0647%20%u0627%u0647%u0644%20%u0645%u062C%u0644%u0633%20%u06A9%u0631%u062F%20%u0648%20%u06AF%u0641%u062A%20%3A%20%u0622%u0642%u0627%u06CC%u0627%u0646%20%u0645%u0646%20%u0646%u0635%u0641%20%u062B%u0631%u0648%u062A%20%u062E%u0648%u062F%20%u0631%u0627%20%u06A9%u0647%20%u0628%u0627%u0644%u063A%20%u0628%u0631%20%u0641%u0644%u0627%u0646%20%u0645%u0628%u0644%u063A%20%u0645%u0649%20%u0634%u0648%u062F%20%u0627%u0632%20%u0646%u0642%u062F%20%u0648%20%u0645%u0650%u0644%u06A9%20%u0648%20%u0645%u0646%u0632%u0644%20%u0648%20%u0628%u0627%u063A%u0627%u062A%20%u0648%20%u0627%u063A%u0646%u0627%u0645%20%u0648%20%u0627%u062B%u0627%u062B%u06CC%u0647%20%u0628%u0647%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0637%u0644%u0628%u0647%20%u06A9%u0647%20%u062A%u0627%u0632%u0647%20%u0627%u0632%20%u0646%u062C%u0641%20%u0627%u0634%u0631%u0641%20%u0628%u0631%20%u0645%u0646%20%u0648%u0627%u0631%u062F%20%u0634%u062F%u0647%20%u0645%u0635%u0627%u0644%u062D%u0647%20%u06A9%u0631%u062F%u0645%20%u060C%20%u0648%20%u0647%u0645%u0647%20%u0645%u0649%20%u062F%u0627%u0646%u06CC%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0627%u0648%u0644%u0627%u062F%20%u0645%u0646%20%u0645%u0646%u062D%u0635%u0631%20%u0628%u0647%20%u062F%u0648%20%u062F%u062E%u062A%u0631%20%u0627%u0633%u062A%20%u060C%20%u06CC%u06A9%u0649%20%u0627%u0632%20%u0622%u0646%u0647%u0627%20%u0631%u0627%20%u0647%u0645%20%u06A9%u0647%20%u0627%u0632%20%u062F%u06CC%u06AF%u0631%u0649%20%u0632%u06CC%u0628%u0627%u062A%u0631%20%u0627%u0633%u062A%20%u0628%u0631%u0627%u0649%20%u0627%u0648%20%u0639%u0642%u062F%20%u0645%u0649%20%u0628%u0646%u062F%u0645%20%u060C%20%u0648%20%u0634%u0645%u0627%20%u0627%u0649%20%u0639%u0627%u0644%u0645%u0627%u0646%20%u062F%u06CC%u0646%20%u060C%20%u0647%u0645%20%u0627%u06A9%u0646%u0648%u0646%20%u0635%u06CC%u063A%u0647%20%u0639%u0642%u062F%20%u0631%u0627%20%u062C%u0627%u0631%u0649%20%u06A9%u0646%u06CC%u062F%20.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%u0686%u0648%u0646%20%u0635%u06CC%u063A%u0647%20%u062C%u0627%u0631%u0649%20%u0634%u062F%20%u0637%u0644%u0628%u0647%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0631%20%u062F%u0631%u06CC%u0627%u06CC%u0649%20%u0627%u0632%20%u0634%u06AF%u0641%u062A%u0649%20%u0648%20%u062D%u06CC%u0631%u062A%20%u0641%u0631%u0648%20%u0631%u0641%u062A%u0647%20%u0628%u0648%u062F%20%u060C%20%u067E%u0631%u0633%u06CC%u062F%20%3A%20%u0634%u0631%u062D%20%u0627%u06CC%u0646%20%u062F%u0627%u0633%u062A%u0627%u0646%20%u0686%u06CC%u0633%u062A%20%u061F%3Cbr%3E%3Cbr%3E%u0631%u0627%u062C%u0647%20%u06AF%u0641%u062A%20%3A%20%u0645%u0646%20%u0686%u0646%u062F%20%u0633%u0627%u0644%20%u0642%u0628%u0644%20%u0642%u0635%u062F%20%u06A9%u0631%u062F%u0645%20%u062F%u0631%20%u0645%u062F%u062D%20%u0627%u0645%u06CC%u0631%u0627%u0644%u0645%u0648%u0645%u0646%u06CC%u0646%20%28%u0639%u0644%u06CC%u0647%20%u0627%u0644%u0633%u0644%u0627%u0645%29%20%u0634%u0639%u0631%u0649%20%u0628%u06AF%u0648%u06CC%u0645%20%u060C%20%u06CC%u06A9%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u06AF%u0641%u062A%u0645%20%u0648%20%u0646%u062A%u0648%u0627%u0646%u0633%u062A%u0645%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u062F%u06CC%u06AF%u0631%20%u0631%u0627%20%u0628%u06AF%u0648%u06CC%u0645%20%3B%20%u0628%u0647%20%u0634%u0639%u0631%u0627%u0649%20%u0641%u0627%u0631%u0633%u0649%20%u0632%u0628%u0627%u0646%20%u0647%u0646%u062F%u0648%u0633%u062A%u0627%u0646%20%u0645%u0631%u0627%u062C%u0639%u0647%20%u06A9%u0631%u062F%u0645%20%u060C%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u06AF%u0641%u062A%u0647%20%u0634%u062F%u0647%20%u0622%u0646%u0647%u0627%20%u0647%u0645%20%u0686%u0646%u062F%u0627%u0646%20%u0645%u0637%u0644%u0648%u0628%20%u0646%u0628%u0648%u062F%20%u060C%20%u0628%u0647%20%u0634%u0639%u0631%u0627%u0649%20%u0627%u06CC%u0631%u0627%u0646%20%u0645%u0631%u0627%u062C%u0639%u0647%20%u06A9%u0631%u062F%u0645%20%u060C%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u0622%u0646%u0627%u0646%20%u0647%u0645%20%u0686%u0646%u062F%u0627%u0646%20%u0686%u0646%u06AF%u0649%20%u0628%u0647%20%u062F%u0644%20%u0646%u0645%u0649%20%u0632%u062F%20%u060C%20%u067E%u06CC%u0634%20%u062E%u0648%u062F%20%u06AF%u0641%u062A%u0645%20%u062D%u062A%u0645%u0627%u064B%20%u0634%u0639%u0631%20%u0645%u0646%20%u0645%u0646%u0638%u0648%u0631%20%u0646%u0638%u0631%20%u06A9%u06CC%u0645%u06CC%u0627%20%u0627%u062B%u0631%20%u0627%u0645%u06CC%u0631%u0627%u0644%u0645%u0648%u0645%u0646%u06CC%u0646%20%28%u0639%u0644%u06CC%u0647%20%u0627%u0644%u0633%u0644%u0627%u0645%29%u0642%u0631%u0627%u0631%20%u0646%u06AF%u0631%u0641%u062A%u0647%20%u0627%u0633%u062A%20%u060C%20%u0644%u0630%u0627%20%u0628%u0627%20%u062E%u0648%u062F%20%u0646%u0630%u0631%20%u06A9%u0631%u062F%u0645%20%u0627%u06AF%u0631%20%u06A9%u0633%u0649%20%u067E%u06CC%u062F%u0627%20%u0634%u0648%u062F%20%u0648%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u062F%u0648%u0645%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0634%u0639%u0631%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u0635%u0648%u0631%u062A%u0649%20%u0645%u0637%u0644%u0648%u0628%20%u0628%u06AF%u0648%u06CC%u062F%20%u060C%20%u0646%u0635%u0641%20%u062F%u0627%u0631%u0627%u06CC%u0649%20%u0627%u0645%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u0627%u0648%20%u0628%u0628%u062E%u0634%u0645%20%u0648%20%u062F%u062E%u062A%u0631%20%u0632%u06CC%u0628%u0627%u062A%u0631%20%u062E%u0648%u062F%20%u0631%u0627%20%u0628%u0647%20%u0639%u0642%u062F%20%u0627%u0648%20%u062F%u0631%20%u0622%u0648%u0631%u0645%20%u060C%3Cbr%3E%3Cbr%3E%u0634%u0645%u0627%20%u0622%u0645%u062F%u06CC%u062F%20%u0648%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u062F%u0648%u0645%20%u0631%u0627%20%u06AF%u0641%u062A%u06CC%u062F%20%u060C%20%u062F%u06CC%u062F%u0645%20%u0627%u0632%20%u0647%u0631%20%u062C%u0647%u062A%20%u0627%u06CC%u0646%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u0634%u0645%u0627%20%u062F%u0631%u0633%u062A%20%u0648%20%u06A9%u0627%u0645%u0644%20%u0648%20%u062A%u0645%u0627%u0645%20%u0648%20%u0628%u0627%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u0645%u0646%20%u0647%u0645%u0627%u0647%u0646%u06AF%20%u0627%u0633%u062A%20.%20%u0637%u0644%u0628%u0647%20%u06AF%u0641%u062A%20%3A%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u0627%u0648%u0644%20%u0686%u0647%20%u0628%u0648%u062F%20%u061F%20%u0631%u0627%u062C%u0647%20%u06AF%u0641%u062A%20%3A%20%u0645%u0646%20%u06AF%u0641%u062A%u0647%20%u0628%u0648%u062F%u0645%20%3A%u0628%u0647%20%u0630%u0631%u0651%u0647%20%u06AF%u0631%20%u0646%u0638%u0631%20%u0644%u0637%u0641%20%u0628%u0648%u062A%u0631%u0627%u0628%20%u06A9%u0646%u062F%26nbsp%3B%u0637%u0644%u0628%u0647%20%u06AF%u0641%u062A%20%3A%20%u0645%u0635%u0631%u0627%u0639%20%u062F%u0648%u0645%20%u0627%u0632%20%u0645%u0646%20%u0646%u06CC%u0633%u062A%20%u060C%20%u0628%u0644%u06A9%u0647%20%u0644%u0637%u0641%20%u062E%u0648%u062F%20%u0627%u0645%u06CC%u0631%u0627%u0644%u0645%u0648%u0645%u0646%u06CC%u0646%20%28%u0639%u0644%u06CC%u0647%20%u0627%u0644%u0633%u0644%u0627%u0645%29%20%u0627%u0633%u062A%20.%20%u0631%u0627%u062C%u0647%20%u0633%u062C%u062F%u0647%20%u0634%u06A9%u0631%20%u06A9%u0631%u062F%20%u0648%20%u062E%u0648%u0627%u0646%u062F%20%3A%u0628%u0647%20%u0630%u0631%u0651%u0647%20%u06AF%u0631%20%u0646%u0638%u0631%20%u0644%u0637%u0641%20%u0628%u0648%u062A%u0631%u0627%u0628%20%u06A9%u0646%u062F%20***%20%u0628%u0647%20%u0622%u0633%u0645%u0627%u0646%20%u0631%u0648%u062F%20%u0648%20%u06A9%u0627%u0631%20%u0622%u0641%u062A%u0627%u0628%20%u06A9%u0646%u062F%u0648%u0642%u062A%u0649%20%u0646%u0638%u0631%20%u06A9%u06CC%u0645%u06CC%u0627%20%u0627%u062B%u0631%20%u062D%u0636%u0631%u062A%20%u0645%u0648%u0644%u0627%20%u060C%20%u0641%u0642%u06CC%u0631%20%u0646%u06CC%u0627%u0632%u0645%u0646%u062F%u0649%20%u0631%u0627%20%u0627%u06CC%u0646%u06AF%u0648%u0646%u0647%20%u0628%u0647%20%u062B%u0631%u0648%u062A%20%u0648%20%u062C%u0627%u0647%20%u0648%20%u062C%u0644%u0627%u0644%20%u0628%u0631%u0633%u0627%u0646%u062F%20%u060C%20%u0646%u062A%u06CC%u062C%u0647%20%u0646%u0638%u0631%20%u062D%u0642%20%u062F%u0631%20%u062D%u0642%u0651%20%u0639%u0628%u062F%20%u0686%u0647%20%u062E%u0648%u0627%u0647%u062F%20%u06A9%u0631%u062F%20%u061F%3Chr%3E%3Cbr%3E%u0645%u0646%u0628%u0639%20%3A%20%u067E%u0627%u06CC%u06AF%u0627%u0647%20%u0639%u0631%u0641%u0627%u0646%3Cbr%3E
مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین