تبیان، دستیار زندگی
ناخن دریچه ای شفاف به بسترعروقی خونمی باشد و درحاشیه طرفی  به وسیله چین های نرم طرفی ناخن نگهداری می شود . در ناحیه  قدامی ، یك چین پوستی  نرم به قسمت بالای ناخن چسبیده است كه به نام چین ابتدایی ناخن نامی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساختمان و عملكرد ناخن

ناخن دریچه ای شفاف به بسترعروقی خونمی باشد و درحاشیه طرفی  به وسیله چین های نرم طرفی ناخن نگهداری می شود . در ناحیه  قدامی ، یك چین پوستی  نرم به قسمت بالای ناخن چسبیده است كه به نام چین ابتدایی ناخن نامیده می شود . صفحه ناخن (Nail plate)  ، ساختمانی  سفت دارد كه در تمام عمر رشد آن ادامه دارد . چین های طرفی ناخن ، ساختمانی از جنس پوست دارند كه لبه های طرفی ناخن را تشكیل میدهند.

ناخن دارای  لایه زایگری است به نام ماتریكس  كه عامل تولید مثل سلولی و رشد ناخن می باشد . در روی قسمت ابتدایی صفحه  ناخن ناحیه سفیدی دیده می شود به نام "ماهك" یا " لانولا " كه این ناحیه  در ناخن شست دست و پا مشخص تر است . بستر ناخن Nail bed) ) نیز بستری عروقی است كه صفحه ناخن بر روی آن قرار می گیرد.

فیزیولوژی  رشد ناخن

بیشتر مطالعات در ناخن انگشتان دست انجام شده است. رشد آن بین 9/1 – 4/4 میلیمتر در ماه متغیراست . مقدار  متوسط رشد نیز 3 میلیمتر در ماه یا 1/0 میلیمتر در روز است . ناخن های انگشتان پا در حدود 1 میلیمتر در ماه  رشد می كنند . مطالعات مختلف نشان داده است كه فصول مختلف  و بیماریهای  خفیف  اثر ناچیزی در رشد ناخن دارند . قد یا وزن فرد روی رشد ناخن تأثیری ندارند. جنس، تأثیر اندكی بعد از بلوغ  بر روی رشد ناخن دارد . مردان دارای رشد ناخنی بیشتری  تا 19 سالگی هستند . این تفاوت ازاین سن كاهش یافته ولی تا 69 سالگی رشد ناخن در مردان اندكی بیشتر است . ازاین سن به بعد ، رشد ناخن هر دو جنس یكسان می شود . حاملگی باعث افزایش سرعت رشد و سوء تغذیه باعث كاهش آن می شود . بعضی از بیماریهای شدید نیز باعث اختلال در رشد یا ایجاد ناخن می شوند .

اختلال رشد می تواند  در بیماریهای شدید مثل" اوریون" و" تیفوید" دیده شود كه خودش را به صورت یك فرورفتگی یا برجستگی عرضی بر روی ناخن نشان می دهد .

تركیب شیمیایی ناخن

پروتئین عمده ناخن، كراتین است . چربی عمده ناخن نیزكلسترول می باشد  و حدود 1/0 تا 1 درصد آن را تشكیل می دهد . مقدار آب آن كمتر از پوست بوده و حدود  % 12 – 7 می باشد .

محرك های شیمیایی ناخن

ناخنها در اثر غوطه وری طولانی درآب و یا مقادیر زیادی  از قلیا یا مواد پاك كننده قوی ، دچار نرمی  و تخریب تدریجی می شوند . حلال های آلی و روغن موتور نیز باعث نرم شدگی  صفحه ناخن می شود . روغن های معدنی  باعث  اونیكولیز ( جداشدن ناخن از بستر ) و ضخامت زیر ناخن می گردند .

عفونت های باكتریایی

عفونت های كنار ناخن ( پارونیكیا ) به وسیله عوامل میكروبی  متعدد ایجاد می شود . افراد شاغل در آشپزخانه ، باغبانها و كشاورزان و نوازندگان پیانو مستعد ابتلا به این حالت  هستند . این حالت به شكل حاد در قصابها دیده می شود .

صدمات ناشی از مانیكور

ناخنها بهتر است با صابون و برس تمیز شوند . مانیكور شدید و عقب زدن كوتیكول ناخن و نظافت كنار ناخن با وسایل آلوده ، ممكن است باعث عفونت حاد یا مزمن انساج كنار ناخن شوند .

ریش ریش شدن كنار ناخن

این مسئله ناشی از شكسته شدن قسمت سطحی پوست است  كه می تواند به علت خشك و تر شدن زیاد دستها در حین كار و شستشو باشد و یا به علت ناخن خوردن ایجاد شود.  بهتر است از دستكش های كار استفاده شود و توسط كرمهای  رطوبتی در اطراف ناخن و پوست آن ، به درمان این حالت پرداخت .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.