تبیان، دستیار زندگی

سیداهل قلم

شعری از عبدالمجیدفرائی به مناسبت سالروز شهادت شهید مرتضی آوینی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شهید آوینی

کیست این سید،قلم داردبه دست
خودقلم،دردست او گردیده مست

می کند غمزه ، قلم در دست او
می برد افکار ، تا روز الست

خون مرکب می کند ،درکارعشق
فارغ از هرگونه، فکر بندو بست

در دلم کردم تفحص ، آشناست
باقلم،بت های اعظم می شکست

چون خدا ، سوگند خورده بر قلم
مرد باید ، تا قلم گیرد به دست

راوی مردان مرد جبهه ها
گفته هایش،بردل مامی نشست

گفتنی را گفت ، آوینی به ما
در مسیرحق بمان،ای حق پرست

سید اهل قلم ، خود شد علم
گفت حق مستانه ازهردام جست

بر سر میثاق خود ، مردانه ماند
مین دشمن، بند از بندش گسست

مرتضی شهدشهادت را ، چشید
رفت اما،همچنان ،او زنده است
منبع: تبیان
از کتاب "ما راست قامتیم"