تبیان، دستیار زندگی
ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی صلی الله علیه و آله
ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی صلی الله علیه و آله
ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی صلی الله علیه و آله
بن علی معروف و متخلّص به خواجو از شاعران و عارفان قرن هفتم هجری است كه در شهر كرمان چشم به جهان گشود. پس از مسافرت‌های بسیار و مصاحبت با جمعی از مشایخ و بزرگان و گزاردن سفر بیت‌الله‌الحرام ابتدا در تبریز سپس در شیراز ساكن شد ...
دست در دامن پیمبر زن
دست در دامن پیمبر زن
دست در دامن پیمبر زن
تولّد 738هـ) ركن‌الدین اوحدی مراغه‌ای از مشهورترین شاعران متصوّف قرن هشتم هجری است. وی تخلّص خود را از ابوحامد اوحدالدین احمد كرمانی كه به یك واسطه مریدش بود، گرفته است. اوحدی در آخر عمر در آذربایجان به سر برد و مثنوی مشهور خ...
امام الهُدی
امام الهُدی
امام الهُدی
رازی (اوایل قرن هفتم هجری- و- 691 یا 694 هـ. ق) مشرف‌الدین مصلح یا مشرف بن مصلح، سعدی شیرازی در اوایل قرن هفتم هجری در خاندانی كه همه از عالمان دین بودند؛ چشم به جهان گشود. خود گوید: همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا معلّ...
در نعمت نبی اكرم صلی الله علیه وآله
در نعمت نبی اكرم صلی الله علیه وآله
در نعمت نبی اكرم صلی الله علیه وآله
‌الدین مولوی بلخی در كودكی با پدرش بهاء‌ الدین محمد معروف به بهاء ولد مقارن حمله مغول به آسیای صغیر (روم) رفت و در قونیه اقامت گزید. تحصیلاتش نزد پدر و سید برهان‌الدین محقق ترمذی صورت گرفت. پس از برخورد با عارف كاملی به نام ش...
احمد مرسل، آن چراغ جهان
احمد مرسل، آن چراغ جهان
احمد مرسل، آن چراغ جهان
جهان احمد مرسل آن چراع جهان رحمت عالم آشكار و نهان آمد از رب سوی زمین عرب چشمه زندگانی اندر لب هم عرب هم عجم مسخّر او لقمه خواهان رحمت در او در جهانی فكنده آوازه با خود آورده س...
ای نام تو دستگیر آدم
ای نام تو دستگیر آدم
ای نام تو دستگیر آدم
ّزاق (وفات 588 هـ) جمال‌الدین اصفهانی فرزند عبدالرزّاق شاعر قرن ششم هجری قصیده سرای معروفی است. وی زرگر و نقش‌بند نیز بوده است. بیشتر عمر جمال‌الدین در اصفهان گذشت. گویا به آ ذربایجان و مازندران نیز سفری كرده. جمال‌الدین اصف...
در شكایت از جهان و مدح پیغمبراكرم صلی الله علیه و آله و سلّم
در شكایت از جهان و مدح پیغمبراكرم صلی الله علیه و آله و سلّم
در شكایت از جهان و مدح پیغمبراكرم صلی الله علیه و آله و سلّم
انی معروف به خلاّق‌المعانی فرزند جمال‌الدین اصفهانی است. وی از قصیده سرایان بزرگ ایران است كه زندگیش با حمله مغول همزمان بود. وی بیشتر خاندان صاعد را كه ریاست شافعیّه را داشتند مدح كرد. اواخر عمرش به عزلت گذشت تا در سال 635 ه...
در شكایت از جهان و مدح پیغمبراكرم صلی الله علیه و آله و سلّم
در شكایت از جهان و مدح پیغمبراكرم صلی الله علیه و آله و سلّم
در شكایت از جهان و مدح پیغمبراكرم صلی الله علیه و آله و سلّم
ی از پدری درودگر و مادری رومی كه اسلام اختیار كرده بود به وجود آمد. خاقانی از عمّش كافی‌الدین كه مردی طبیب و فیلسوف بود دانش آموخت و چندی هم در خدمت ابوالعلاء گنجوی شاعر تلمّذ كرد و در علوم ادبی سرآمد شد. در همین زمان به یاری...
دست گیر خلق
دست گیر خلق
دست گیر خلق
شابوری (وفات 627هـ) فریدالدین عطّار نیشابوری شاعر و عارف قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است. در ابتدا به شغل عطّاری اشتغال داشت؛ بعد از تغییر حال در ردیف صوفیان و عارفان درآمد و بعد از سفر‌هایی در طریق كسب معرفت و سیر و سلوك، ...
احمد محمود
احمد محمود
احمد محمود
نجوی (وفات 614 هـ) ابومحمّد الیاس بن یوسف معروف به نظامی گنجه‌ای یا گنجوی استاد بزرگ در داستان سرایی و یكی از اركان شعر فارسی است. زندگی وی بیشتر در زادگاهش گنجه گذشت. منظومه‌های خود را كه معروف به پنج گنج یا خمسه است و ش...
در نعمت محمد صلی الله علیه و آله
در نعمت محمد صلی الله علیه و آله
در نعمت محمد صلی الله علیه و آله
هـ) ابومعین ناصربن خسرو قبادیانی، شاعر معروف قرن پنجم هجری است. وی از قبادیان بلخ بود. ابتدا خدمت دیوانی داشت؛ سپس به مكه و قاهره سفر كرد و از خلیفه فاطمی مصر مذهب اسمعیلی را كه یكی از شعب مذهب تشیّع است پذیرا شد و با لقب «حج...
نعمت حضرت رسول‌ صلی الله علیه وآله
نعمت حضرت رسول‌ صلی الله علیه وآله
نعمت حضرت رسول‌ صلی الله علیه وآله
و 545 هـ) ابوالمجد مجدود بن آدم شاعر و عارف قرن ششم هجری است. در آغاز شاعری مسعود بن ابراهیم و بهرام‌شاه بن مسعود را مدح كرد ولی از مدح آنان نصیبی نبرد، ملالت وی از دربارها باعث آمد تا دست به دامن عرفان زند و از دنیا و دنیا‌...
در نعمت نبی اكرم صلی الله علیه وآله
در نعمت نبی اكرم صلی الله علیه وآله
در نعمت نبی اكرم صلی الله علیه وآله
ونصر علی بن احمد طوسی شاعر قصیده گو و حماسه‌سرا و لغوی قرن پنجم هجری است. دوره بلوغ اسدی طوسی مصادف بود با انقلابات خراسان و غلبه سلجوقیان بر آن دیار و بر افتادن حكومت غزنویان، اسدی به علت وجود ناامنی‌ها راهی آذربایجان شد و د...
ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله
ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله
ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله
ابوالقاسم منصوربن حسن بزرگترین شاعر حماسه‌  سرای ایران در قریه باژ از قراء طابران طوس در خانواده‌ای از دهقانان ولادت یافت. در جوانی شروع به نظم برخی از داستان‌های قهرمانی كرد و در سال 370 هجری بعد از دقیقی به نظم شاهنام...