تبیان، دستیار زندگی
سکولاریسم چیست و چگونه به وجود آمد؟
سکولاریسم چیست و چگونه به وجود آمد؟
سکولاریسم چیست و چگونه به وجود آمد؟
اومانیسم، سیانتیسم، راسیونالیسم از مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری سکولاریسم به شمار می رفت تا به عرفی‌سازی دین، تقدس‌زدایی، جدا شدن دین از دنیا، گیتی‌گرایی، اعتقاد به اصالت امور دنیایی، در ساحت اندیشه و عمل بپردازد.
 باطن اشیاء را چگونه می بینند؟
باطن اشیاء را چگونه می بینند؟
باطن اشیاء را چگونه می بینند؟
انسان به عنوان موجودی دو بعُدی روح و جسمی دارد که در ارتباط با یکدیگر وی را در عرصه هستی به پیش می برند. کمال روحانی انسان در آن است که بتواند از ماده و جسم جدا شود و به اصطلاح به حیات تجردّی دست یابد. این امر با مرگ و جدایی روح و جسم از یکدیگر قطعاً رخ خواهد داد! امّا قبل از آن در حیات دینوی چطور؟! آیا روح می تواند در حیات دینوی و قبل از مرگ نیز به هیات تجرّدی و روحانی خویش دست یابد؟ پاسخ به این پرسش یکی از مسائل مهم عرفانی ار در بر می گیرد که نوشتار حاضر می کوشد با زبانی ساده و گویا به بررسی ابعاد آن بپردازد.
ارتباط با ملائکه ممکن نیست
ارتباط با ملائکه ممکن نیست
ارتباط با ملائکه ممکن نیست
ملائکه از نظر اغلب علمای شیعه دارای عصمت هستند. دلیل عقلی‌ ای که برای عصمت ملائکه می توان آورد این است که معصیت به معنای مخالفت با امر الهی بوده و نتیجه تضاد در انگیزه ها و هدف ها است. در حالی که ملائکه مجرد بوده و مجردات بسیط هستند. بنابراین تضاد در آن‌ ها ممکن نیست.
مصيبتي بزرگتر از مصيبت كربلا
مصيبتي بزرگتر از مصيبت كربلا
مصيبتي بزرگتر از مصيبت كربلا
مجلس آنقدر كه بايد گرم نشده بود، لذا آن كاري كه نبايد مي شد اتفاق افتاد و مداح شروع كرد به خواندن روضه ها و زبان حال هاي عجيب و غريبي كه اصلا تا به حال نشنيده بودم. مجلس خوب گرم شد مخصوصا با وجود مجلس گرم‌ كن هايي كه حضور داشتند. صداي شيون و ناله مردم گوش آسمان را كَر كرده بود. اما اين گرياندن ها و گريستن ها به پرداخت چه بهايي تمام مي شود؟
فکر یا عالی ترین مظهر حیات
فکر یا عالی ترین مظهر حیات
فکر یا عالی ترین مظهر حیات
میزان شگفتی های جهان آفرینش آنقدر زیاد اسـت که دانش روزافزون بشر، در برابر آن جلوه ی یک صفر را هم ندارد؛ هر روزی کـه از عمر جهان می گذرد و دامـنه ی عـلوم وسعت می یابد و سطح افکار بالاتر می رود، قیافه ی اسرار جدیدی نمایان می گردد و لذا نباید گمان کنی
علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین
علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین
علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین
پیـشرفت های جـغرافیائی ، فـرهنگی و فکری مسلمین، علل و انگیزه های گوناگونی داشته که بعضی از آنها مربوط به خود اسلام و محتوای آن اسـت، و بعضی دیگر مربوط به روحیات و خصائل روانی مسلمین، و برخی دیگر مربوط به عـوامل بیرونی و خارج از متن اسـلام و روحـ
راه جهنم گریزی
راه جهنم گریزی
راه جهنم گریزی
دوزخیان با حسرت و تأسف گویند اگر ما در دنیا سخن انبیاء را می‌شنیدیم یا به دستور عقل رفتار می‌کردیم امروز از دوزخیان نبودیم.
ملاصدرا و سیره معصومین
ملاصدرا و سیره معصومین
ملاصدرا و سیره معصومین
معصومین(ع) واسطه‌هایی هستند میان خداوند و سایر بندگان و موجودات. زیرا سایر موجودات هر کدام به نحوی از کمالات خداوند را کمتر دارند و از این رو از مبدأ وجود فاصله گرفته‌اند اما به واسطه وجود کامل معصومین(ع) می‌توانند با تشبه به
زمان و مکان قیامت
زمان و مکان قیامت
زمان و مکان قیامت
قیامت کی بر پا میشود ؟ کجا بر پا میشود ؟ چگونه است ؟ ایتها سؤالاتی است که ذهن هر انسانی را که نام قیامت را بشنود وبدان اعتقاد داشته باشد مشغول میداردد کسی به نظریات مختلفی علمای علوم دینی در این زمینه دارند که ما به بررسی نظریه علامه طهرانی پرداخته ایم
اسلام و مدرنیسم
اسلام و مدرنیسم
اسلام و مدرنیسم
ما در جهانی زندگی میکنیم که با سرعت نور در حال پیشرفت است و وقتی ما با مظاهر این تمدن و پیشرفت روبه رو میشویم با گزاره های دینیمان سنخیتی نمیابیم به سردرگمی میرسیم و به دنابال نقطه اشتراک