تبیان، دستیار زندگی
مژده مژده : خسیس و غیر خسیس این چند خط رو بخوانند و لذت ببرند!!؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مژده به آدمهای خسیس!!

پول
امام علی علیه السلام:

بَشِّر مَال  البَخیل بِحادِثٍ اَو وَارِثٍ

                                              بشارت ده مال بخیل را به آفتى از روزگار یا به میراث خوارى

اندوخته‌ی بخیل یا در آفت روزگار تلف گردد، یا به دست میراث خوار افتد، از بهر آن كه بخیل را دل ندهد كه مال خویش را خوش بخورد،  یا در وجه خیرات و طریق مبرات بكار برد.

هر كه را مال هست و خوردن نیست

او از آن مـال بهـره كـى دارد

یــا بــه تــاراج حـــادثــات دهـــــــــد

یا بــه میــراث خـوار بگـذارد

پیوند به :

چون شیرین زبونی باهات دوستم!!


ر.ك- رشید الوطواط، مطلوب كل طالب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.