تبیان، دستیار زندگی
دین پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از بعثت
دین پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از بعثت
دین پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از بعثت
عثت اتفاق مسلمانان بر آن است كه پیامبر اكرمصلى الله علیه و آله در سن چهل سالگى به رسالت مبعوث شده‏اند، (1) حال سؤال این است كه حضرت قبل از چهل سالگى متعبد بوده و خدا را اطاعت مى‏كرده‏اند یا خیر؟ در صورت اول تابع كدام یك از ...
وحى و استدلال‏پذیرى
وحى و استدلال‏پذیرى
وحى و استدلال‏پذیرى
یرى  آیا نمى‏توان از وحى انتظار استدلال داشت؟ شاید طرح چنین سؤالى در محیطى كه فرهنگ اسلامى بر آن حاكم است كمى اعجاب‏برانگیز باشد; اما باید توجه داشت كه در عالم مسیحیت، به رغم ظهور برخى متفكران مستقل در قرون وسطى و عصر...
ملاحظاتى انتقادى درباره مقاله بسط تجربه نبوى
ملاحظاتى انتقادى درباره مقاله بسط تجربه نبوى
ملاحظاتى انتقادى درباره مقاله بسط تجربه نبوى
بوى 1- خدا حكیم است. حكیم كار عبث انجام نمى‏دهد.بنابراین هر موجودى را كه مى‏آفریند براى هدفى است و اورا بدان هدف هدایت مى‏كند. از این امر به اصل هدایت عامه‏تعبیر مى‏شود. علاوه بر حكمت، از صفت یاضیت‏خدا نیزمى‏توان به اصل هد...
درباره وحى الهى
درباره وحى الهى
درباره وحى الهى
لهى چگونه پیامبران مى‏فهمیدند كه آنچه مى‏شنوند، وحى الهى است؟ از دو طریق پیامبران آگاه مى‏شدند: 1 - در آن حالت‏یك نوع مكاشفه باطنى و احساس درونى كه انسان را به‏قطع و یقین كامل مى‏رساند و هرگونه شك و شبهه را زائل مى‏كرد، ...
دو نظریه در تبیین وحى
دو نظریه در تبیین وحى
دو نظریه در تبیین وحى
وحى 1.وحى: تجلى شخصیت‏باطنى پیامبر 2. وحى: تجلى نبوغ عقلى وحى: تجلى شخصیت درونى در تحلیل و تبیین وحى دو نظریه‏ى دیگرى است كه به تشریح آنها مى‏پردازیم. نخست، نظریه‏ى «تجلى شخصیت درونى‏» را توضیح مى‏دهیم كه فاصله چندانى، با...
باطن قرآن كریم
باطن قرآن كریم
باطن قرآن كریم
ریم مقدمه «باطن‏» در لغت، به معناى پنهان در مقابل ظاهر و آشكار است. (1) در این نبشتار، منظور از «باطن قرآن كریم‏» دلالت‏هاى پنهان آن یا معانى و معارفى است كه آیات كریمه بر آن دلالت دارد. در مقابل، «ظاهر قرآن كریم‏»، به معن...
جامعیّّت قرآن از نگاه احادیث
جامعیّّت قرآن از نگاه احادیث
جامعیّّت قرآن از نگاه احادیث
دیث مقدمه بحث در مورد جامعیّت قرآن، از دیرباز تاكنون مورد توجه مفسّران و قرآن پژوهان بوده است و با توجه به تصریح قرآن در خصوص اصل جامعیّت، همگان آن را پذیرفته اند؛ گرچه درباره محدوده آن اختلاف كرده اند. عدّه اى قائل به جام...
جامعیت و جاودانگى قرآن كریم در نهج البلاغه
جامعیت و جاودانگى قرآن كریم در نهج البلاغه
جامعیت و جاودانگى قرآن كریم در نهج البلاغه
اغه چكیده: بسیارى از مخالفان قرآن كوشیده‏اند چنین شبهه افكنى كنند كه این كتاب آسمانى با دنیاى امروز كه عصر پیشرفت علوم و تكنولوژى است، متناسب نیست; بلكه فقط اعجاز عصر پیامبر ختمى مرتبت‏صلى الله علیه وآله است و صرفا براى زم...
قرآن حقیقتى ماورایى یا الفاظ بشری (2)
قرآن حقیقتى ماورایى یا الفاظ بشری (2)
قرآن حقیقتى ماورایى یا الفاظ بشری (2)
ی (2) چكیده: پیرامون قرآن كریم پژوهشهاى گوناگون صورت گرفته است. یكى از پژوهشهاى انجام شده تبیین و اثبات این امر است كه الفاظ و تعابیر قرآن، وحى مستقیم الهى و یا غیر مستقیم و توسط فرشتگان مى‏باشد، نه این كه حاصل تجربه و تلا...
قرآن حقیقتى ماورایى یا الفاظ بشری (1)
قرآن حقیقتى ماورایى یا الفاظ بشری (1)
قرآن حقیقتى ماورایى یا الفاظ بشری (1)
ی (1) چكیده: كتب مقدس به سبب اهمیتى كه ادیان براى بشریت داشته‏اند، در طول تاریخ مورد توجه بشریت‏بوده و اندیشمندان، آنها را مورد تحلیل و بررسى قرار داده‏اند. یكى از بررسیهاى انجام شده ، تحلیل منشا صدور این كتب مى‏باشد یعنى ت...
قرآن گواه جاوید پیامبر صلى الله علیه و آله
قرآن گواه جاوید پیامبر صلى الله علیه و آله
قرآن گواه جاوید پیامبر صلى الله علیه و آله
آله چكیده: هدف اصلى این نوشته كاویدن ویژگی‌هاى قرآن است كه پیامبر و مسلمانان آن را نشانه جاویدان الهى بودن دعوت پیامبر مى‏دانند. در این بخش از مقاله، نخست‏به ماندگارى و دست‏نخوردگى قرآن اشاره گردیده و با نگاهى تاریخى گفته...
قواعد فهم قرآن
قواعد فهم قرآن
قواعد فهم قرآن
رآن نگاهى به شش قاعده اساسى مقدمه قرآن كریم آخرین كتاب الهى است كه بر خاتم الانبیا، محمد مصطفىصلى الله علیه وآله، به منظور هدایت‏بشر نازل گردیده است. این كتاب جاوید، كه در عصر ما در میان كتب آسمانى تنها مرجع مصون مانده ا...
تفسیر وحى در الهیات مسیحى
تفسیر وحى در الهیات مسیحى
تفسیر وحى در الهیات مسیحى
یحى 1. مصادیق چهارگانه‏ى وحى در دایرة المعارف بریتانیكا. 2. تفسیر پدیدار شناسانه‏ى وحى و تبیین عناصر پنجگانه‏ى آن. 3. كاربردهاى وحى در كتاب مقدس. 4. وحى تاریخى ناقص و كامل، كمال آن در فرجام تاریخ است (انتقال انسان به جهان...
حقیقت وحى و تجربه دینى
حقیقت وحى و تجربه دینى
حقیقت وحى و تجربه دینى
ینى چكیده: یكى از تئوریهایى كه در مباحث دین پژوهى مطرح گردید تئورى «تجربه دینى‏» است. نخستین‏بار «شلایر ماخر» در ابتداى قرن نوزدهم در مقام دفاع از دین مسیحیت این تئورى را مطرح ساخت. او به گمان خویش توانسته بود با طرح این ت...
رسول راستین در كلام امیرالمؤمنین علیه السلام
رسول راستین در كلام امیرالمؤمنین علیه السلام
رسول راستین در كلام امیرالمؤمنین علیه السلام
لام آنچه ما مسلمین، پیروان این آخرین پیامبر الهی می گوئیم و می نویسیم با عشقی بزرگ و شناختی اندك همراه است و آنچه اسلام شناسان غربی و غیرمسلمان می گویند و می نویسند با شناختی سترگ و برگرفته از برگه های تاریخ و بی عشقی هر چند...
بررسى دلالت معجزه بر نبوت
بررسى دلالت معجزه بر نبوت
بررسى دلالت معجزه بر نبوت
بوت مقدمه در حوزه مسائل اعتقادى، مبحث راهنماشناسى از اهمیتى ویژه و جایگاهى والا برخوردار است. از فروع مبحث راهنماشناسى، بحث طرق اثبات نبوت خاصه یا راه‏هاى تشخیص مصادیق راستین پیامبرى از مدعیان دروغین است. پس از قبول لزوم ن...
قلمرو دلالت معجزه
قلمرو دلالت معجزه
قلمرو دلالت معجزه
جزه مقدمه توجه انسان‏ها به معجزه به عنوان پدیده‏اى غیر عادى و دلالت آن، بویژه بر صدق مدعاى آورنده‏اش، به زمان صدور معجزات به دست پیامبران الهى‏علیهم‏السلام باز مى‏گردد. از قرآن كریم چنین برمى‏آید كه مردم از پیامبران خویش كه...
مساله اعجاز
مساله اعجاز
مساله اعجاز
جاز تعریف معجزه معجزه عبارت است از: امر خارق العاده اى كه با اراده خداى متعال از شخص مدعى نبوت, ظاهر شود و نشانه صدق ادعاى وى باشد. چنانكه ملاحظه مى شود این تعریف, مشتمل بر سه مطلب است: الف ـ پدیده هاى خارق العاده اى وجود...
تبیین معنای نبوت
تبیین معنای نبوت
تبیین معنای نبوت
وت واژه "رسول" بمعناى "پیام آور" و واژه "نبى" ـ اگر از ماده "نبا" باشد ـ بمعناى "صاحب خبر مهم" ـ و اگر از ماده "نبو" باشد ـ بمعناى "داراى مقام والا و برجسته...
ضرورت و رسالت دین
ضرورت و رسالت دین
ضرورت و رسالت دین
دین در این مقال دو مساله از مسایل دین‏شناسى بررسى خواهد شد; یكى مساله‏ ضرورت دین، یعنى این‏كه از دیدگاه كلامى و با نگاهى انسان شناختى و توحیدى دلیل‏ بر لزوم دین براى بشر چیست؟. و دیگرى مساله رسالت ‏یا قلمرو دین; یعنى دین د...