تبیان، دستیار زندگی
هفته فیلم ایتالیا در ایران با اکران پدر جواننا آغاز شد
هفته فیلم ایتالیا در ایران با اکران پدر جواننا آغاز شد
هفته فیلم ایتالیا در ایران با اکران پدر جواننا آغاز شد
هفته فیلم ایتالیا در تهران که در ذیل برنامه‌ «ایتالیا، فرهنگ‌ها، مدیترانه 2018» تدوین شده است، عصر روز - یکشنبه - با حضور سفیر ایتالیا در تهران و اکران فیلم «پدر جواننا» افتتاح شد.