تبیان، دستیار زندگی
توصیه های تربیتی به زنان در خانه 1 – در كلیه موارد معیشت اعم از تملك ، درآمد و ... از كلمه " ما " استفاده نمایید نه "من " و "تو " ؛ زیرا پس از عقد ، زندگی مشترك شروع شده و دیگر من و تو مطرح نیس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانه را چگونه آرام كنیم ( 2 )

توصیه های تربیتی به زنان در خانه

1 – در كلیه موارد معیشت اعم از تملك ، درآمد و ... از كلمه " ما " استفاده نمایید نه "من " و "تو " ؛ زیرا پس از عقد ، زندگی مشترك شروع شده و دیگر من و تو مطرح نیست.

2 – در مقابل همسر خود هرچند حق با شما باشد ، لجبازی و اصرار نكنید و از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهیزید ؛ زیرا محبت را از بین می برد.

3 – همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقیر نكنید و از تعریف و تمجید بستگان خود در مقابل آنان پرهیز نمایید.

4 – چنانچه كمك هایی را از طرف بستگان شما به همسرتان شده ، آنها را به رخ او نكشید.

5 – با دوستان و آشنایان همسرتان در معاشرتها بیش از حد معمول گرم نگیرید.

6 – همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نكنید.

7 – در رفت و آمد و معاشرت با بستگان همسر خود پیش قدم باشید.

8 – به بستگان نزدیك همسر خود ( مادر شوهر و ...) بیش از خویشاوندان دیگر احترام بگذارید.

9 – زحماتی كه برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود متحمل شده اید به رخ وی نكشید.

10 – چنانچه درآمدی دارید و برای زندگی هزینه می كنید ، آن را بازگو نكنید و درمصرف آن طبل جداگانه نزنید.

11 – از مردان نزد همسرتان تمجید نكنید، هیچ مردی را بر همسرتان ترجیح ندهید و در گفتار این موضوع را رعایت كنید ؛ زیرا هر فردی توانمندی های خاص خود را دارد.

12 – برای انجام درخواست های خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننمایید.

13 – برای برآوردن نیازمندی های خود از نظر مادی و غیرمادی امكانات همسرتان را در نظر بگیرید و او را تحت فشار قرار ندهید.

14 – خود را برای همسرتان بیارایید و بهترین و تمیزترین لباس را در مقابل وی بپوشید.

15 – در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشوید ؛ او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال كنید .

16 – پس از مراجعت همسر خود به خانه ، كارهای خود را حتی الامكان كنار بگذارید و در حضور او بنشینید و با سخنان خوشایند و گرمی از او پذیرایی كنید .

17 – در مواقعی كه همسرتان از نظر روحی آماده نیست ، درخواست های خود را مطرح نكنید .

18 – در موقع خروج از خانه او را بدرقه كرده و با گرمی از او خداحافظی كنید .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.