تبیان، دستیار زندگی

اعضا و جوارح خدای وهابیت

اندیشه تجسیم چنان در تار و پود رهبر فکری وهابیت ریشه دوانده که مقام و منزلت خداوند را در حد یک انسان معمولی تنزل داده و او را محتاج اعضا و جوارج چون انسان پنداشته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وهایبت

ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه[۱] و دیگر آثارش  به صراحت تمام می ­گوید خداوند دارای دو دست است که هرکدام از این دو دست کار مخصوص به خودشان را انجام می­ دهد و به کار همدیگر دخالت نمی ­کند در این رابطه حدیثی نقل می­ کند و آن را صحیح می­ داند و در کتاب«دقایق التفسیر» می­ گوید: خداوند در روز قیامت دست خود را داخل آتش جهنم می­ کند و هرکه را بخواهد بیرون می ­آورد و انه یدخل فی النار یده حتی یخرج من اراده»[۲]

ابن قیّم در «صواعق المرسله» می ­گوید: خداوند آسمان را با یک دستش گرفته و زمین را با دست دیگرش گرفته است[۳] و در جای دیگر می ­گوید خداوند سه چیز را مخصوصا با دست خودش خلق کرده است، یکی آدم و دیگری جنت فردوس و از سومی نام نبرده است.[۴]

پی نوشت:
[۱] . ابن تیمیه، منهاج السنه، ج ۱، ص۱۳۹، دره التعارض، ج ۷، ص۱۲ و الحسنه و السئیه، ص ۱۰۲؛ مجموع الفتاوی، ج ۸ ، ص۹۵ ، دقایق التفسیر، ج ۲ ص۱۷۱٫
[۲] . همان.
[۳] . صواعق المرسله، ج ۱، ص۲۷۰٫
[۴] . همان، ج ۱، ص۲۷۱٫

منبع :الشیعه
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.