تبیان، دستیار زندگی
پیک چرخ آبی بسازید و درباره چرخ و محور چیز یاد بگیرید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرخ و محور - چرخ آبی

چكیده

پیک چرخ آبی بسازید و درباره چرخ و محور چیز یاد بگیرید.

توضیح اولیه

وسایل لازم:

فعالیت سوم

 • چوب پنبه استوانه ای به ارتفاع تقریباً 7 سانتی متر
 • شش قاشق یک بار مصرف
 • یک قرقره نخ خالی
 • نی
 • چسب مایع
 • نخ کلفت
 • گیره کاغذ
 • سینک دستشویی
 • شیر آب
 • سوزن ته گرد
 • وزنه سبک مثل گیره کاغذ یا کاغذ مچاله شده
چرخ و محور - چرخ آبی

فعالیت سوم: چرخ آبی

مراحل انجام آزمایش:

 1. شش سوراخ کوچک روی چوب پنبه ایجاد کنید و انتهای دسته شش قاشق یک بار مصرف را در آنها فرو ببرید.
 2. یک تکه نخ بلند بردارید و آن را از یک طرف به دور چوب پنبه بپیچید.
 3. با استفاده از یک بطری خالی (که قطرش تقریباً با طول چوب پنبه یکی باشد) برای چرخ آبی، یک پایه بسازید. برای این کار سر بطری را ببرید. نیمه پایینی را بردارید و دو مستطیل نسبتاً بزرگ از دو طرف آن ببرید به طوری که از بطری مان فقط یک کف و دو ستون (که مقابل هم هستند) باقی بماند. دو طرف چوب پنبه را با سوزن ته گرد به این ستون ها وصل کنید. حالا چرخ آبی شما آماده است.
 4. برای قرقره هم پایه مشابهی بسازید. (برای این کار می توانید یک تکه حصیر از سوراخ قرقره رد کنید و حصیر را با سوزن ته گرد به ستون هایی که از بطری ساخته اید، وصل کنید)
 5. سر آزاد نخی که به دور چوب پنبه پیچیده بودید را از روی قرقره رد کنید و به وزنه متصل کنید.
 6. چرخ آبی و قرقره را در سینک قرار دهید. شیر آب را خیلی آرام باز کنید طوری که جریان آب کم باشد. آب باید به سر قاشق ها ضربه بزند.
 7. چرخش چرخ آبی و قرقره را مشاهده کنید که باعث بالا کشیدن وزنه می شود.

مترجم:رامون اسدی