درحالیکه شهروندان صهیونیست بشدت ازحملات موشکی حماس دچار وحشت شده اند دولت این رژیم ازخروج همراه باوحشت شهروندانش بعنوان " پیک نیک " ! یکماهه یاد کرده ازآنان خواست بمدت یکماه شهر را تخلیه کنند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 

پیک نیک با راکت برای اسرائیلی ها

 

بیت المقدس

 

 

 

درحالیکه شهروندان صهیونیست بشدت ازحملات موشکی حماس دچار وحشت شده اند دولت این رژیم ازخروج همراه باوحشت شهروندانش بعنوان " پیک نیک " ! یکماهه یاد کرده ازآنان خواست بمدت یکماه شهر را تخلیه کنند .

 

به گزارش البرز هیات دولت این رژیم، محور اصلی خود را درجلسه هفتگی اش به مسئله حملات موشکی حماس اختصاص داد .

این گزارش می افزاید : دراین جلسه اعضای کابینه اولمرت همگی بر بحرانی بودن نوار غزه تاکید وحملات موشکی حماس را باعث ایجاد ناامنی در میان شهروندان مناطق اشغالی اعلام کردند.

اولمرت که سعی داشت خود را آرام نشان دهد درقبال این نگرانی کابینه واکنش نشان داده و مسوول تامین امنیت شهروندان صهیونیست درشهر سدروت وحومه آن را خودش معرفی کرد .

اولمرت که هنوز ازفشار گزارش اخیر کمیته مشخص کننده مقصراصلی شکست دربرابر حزب الله لبنان خلاص نشده ادامه داد :  از هر گونه کوشش برای قطع راکت پرانی خودداری نخواهم کرد.

وی به شهروندان این مناطق قول داد تمامی خانه های این شهر وحاشیه های آنرا به تجهیزات ایمنی بااعتبار دولتی مجهز خواهد کرد.

اولمرت که قلمش را بادودست گرفته بود وشدت فشاربه آن نمایان بود ازساکنان این شهرخواست تا برای یکماه شهر راتخلیه کرده وبرای استراحت ! روانه مناطق تفریحی شوند .