• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1386/12/07
  • تاريخ :

و اما ما ...

امام خمینی

نیمه شب بود و هوا سرد و برفی. روح الله جوان، نیمه‌های شب از مدرسه «دارالشفا» به مدرسه «فیضیه» می‌رفت. سپس با سنگی، یخ حوض مدرسه را می‌شکست و با آب سرد وضو می‌گرفت. در تاریکی شب، در مدرس مدرسه در زیر نور ضعیف فانوس، به نماز شب می‌ایستاد. چند ساعت بعد به مسجد «بالاسر» می‌رفت و در نماز جماعت «حاج‌آقا میرزا جواد آقا ملکی تبریزی»، استاد عرفان و اخلاقش، شرکت می‌کرد.

 

و اما ما ...

 

UserName