تبیان، دستیار زندگی

آیا بانوی بزرگوار ام البنین با شمر نسبت فامیلی داشتند؟

در اعراب رسم بود اگر از ایشان دختری با طایفه دیگری ازدواج می کرد حتی اگر چند نسل هم از او می گذشت یعنی فاصله حتی به چند نسل هم می رسید فرزندان او را با انتساباتی این گونه خطاب قرار می دادند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارسال شده توسط پاسخگوی تاریخی در ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۱۱:۳۰
ام البنین

برخی تصور میکنند که شمر دایی حضرت عباس است در حالی که این امر صحت ندارد.
نسب شمر بدین صورت است: شمر بن ذی الجوشن بن شرحبیل بن الأعور بن عمر بن معاویه و که معاویه همان، ضباب بن كلاب باشد. یعنی شمر از قبیله بنی کلاب است‏.(۱)
اما ام البنین یا همان فاطمه کلابیه، نسبش عبارت است از : ام البنین فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربیعة بن الوحید بن كعب بن عامر بن كلاب‏( ۲)
پس در کلاب نسب هر دو به هم می رسد و هردو کلابی هستند اما به هیچ وجه شمر برادر حضرت ام البنین نیست. و اینکه می گوید: خواهر زادگان ما در امان هستند منظورش این است که مادر ایشان از قبیله ماست و مانند خواهر ما محسوب می شود نه اینکه واقعا خواهر ما باشد. در اعراب رسم بود اگر از ایشان دختری با طایفه دیگری ازدواج می کرد حتی اگر چند نسل هم از او می گذشت یعنی فاصله حتی به چند نسل هم می رسید فرزندان او را با انتساباتی این گونه خطاب قرار می دادند .

پی نوشت:
۱. تاریخ الأمم و الملوك ، أبو جعفر محمد بن جریر طبری (م ۳۱۰)، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ، بیروت، دار التراث ، چاپ دوم، ۱۳۸۷/۱۹۶۷.ج ۵ ص ۴۲۲.
۲. عمدة الطالب، ابن عنبه، قم: انصاریان، ۱۴۱۷ق، ص ۳۲۷

منبع : شهر سوال
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.