• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1386/03/01
  • تاريخ :

جوان ومشاوره

جوان ومشاوره

مشورت ادراك و هشیاری دهد

                                                 عقلها مرعقل را یاری دهد

                                                                                      گفت پیغمبر بكن ای رای زن

                                                                                                                               مـشورت كالمستشار مؤتمن(1)

 

مشاوره یعنی «پیوند عقل‏ها با عقل خود» یك اصطلاح عام است كه در برگیرنده ی فرایندهای متعددی نظیر مصاحبه، اجرای آزمون، راهنمایی، توصیه و سایر موارد مربوط به این امور است.

 

هدف مشاوره، یاری رساندن به فرد به منظور حل مشكلات او، طرح و نقشه برای آینده ی وی، تغییر نگاه و نگرش شخص به حیات و زندگی و كمك هایی فكری از این قبیل است.

روان شناس مشاور كسی است كه با تخصص خود در زمینه ی راهنمایی و هدایت رفتاری، مسائل و مشكلات ازدواج، انتخاب شغل و حرفه، امور اجتماعی، مسائل تحصیلی و آموزشی و سایر موارد مربوط به دیگران كمك می‏كند.

مشاوره برای جوانان، از دو مفهوم مكمل برخوردار است، یكی آنكه دیگران با آنان مشورت كنند و دیگر اینكه آنان بتوانند با اطرافیانشان به مشورت بپردازند.

 

آثار مشاوره با نسل جوان

 

1- ورزیدگی نیروی فكر و اندیشه

مشاوره با جوان نیروی فكر و اندیشه او را عمیق‏تر و ورزیده‏تر می‏كند، زیرا اصل مشورت، اتصال عقل دیگران با عقل خویش است و هر موقعیت مشاوره‏ای، جوان را در برابر پرسشی قرار می‏دهد كه لازم می‏داند به خوبی بیندیشد، و پاسخی شایسته ارائه كند و در حقیقت چنین فرصتی، زمینه را برای رشد و پرورش نیروی عقلانی، فراهم می‏نماید و او را از جامع‏نگری و پختگی فكری بیشتری در مقایسه با همسالان خود كه در چنین شرایطی نیستند، برخوردار می‏سازد.

2- تأییدی بر احساس كفایت و قابلیت

پذیرش شخص در خانواده یا جامعه، باعث مراجعه افراد و كسب آراء و نظرات اوست. مشورت با جوان تأییدی بر احساس قابلیت فكری و كفایت عقلانی اوست و هر اقدام مشاوره‏ای، پاسخی به نیاز جوان برای پذیرش و مقبولیت نزد دیگران است و حاصل آن، افزایش میزان اعتماد به نفس فرد خواهد بود.

3- برداشت جدیدی از مسئولیت

جوان پس از هر مشورتی كه دیگران با وی ترتیب می‏دهند، برداشت جدیدی از احساس مسئولیت پیدا می‏كند. این امر به ویژه در خانواده بیشتر احساس می‏شود، زمانی كه والدین با فرزند جوان خود به مشورت می‏پردازند، وی این گونه استنباط می‏كند كه او در این زندگی منزوی، غریبه و جدا یا دور افتاده از دل‏ها و دیده‏ها نیست، بلكه متعلق به این زندگی است، چون برای پیشرفت و بهبود همین زندگی از وی نظرخواهی می‏نمایند، لذا احساس مسئولیت بیشتری نسبت به خود و اطرافیان پیدا می‏كند.

 

4- كمتر شدن فاصله‏های عاطفی

مشورت نوعی پیوند عاطفی و فكری است كه صورت ظاهری آن جنبه ی فكری داشته و جنبه باطنی آن رنگ و لعاب عاطفی دارد. هر مشورتی كه با نسل جوان انجام می‏شود، «فاصله‏های عاطفی» كمتر می‏شود و احساس انس و محبت بین افراد با جوان بیشتر و بیشتر می‏گردد.

 

5- نوعی آموزش غیر مستقیم به نسل جوان

مشورت با نسل جوان نوعی آموزش غیر مستقیم محسوب می‏شود، زیرا وی از رفتار والدین و اطرافیان می‏آموزد كه افراد بالغ به مشاوره به وی توجه دارند و چنین همّت مباركی از سوی اطرافیان نه تنها با غرور و عزّت نفس آنان اصطكاك ندارد، بلكه جوان را آماده ی جمع‏نگری به جای «تكروی در زندگی» و بهره‏وری از مصلحت‏اندیشی و تجربیات دیگران در چهره مشاوره می‏نماید.

نقش والدین در مشورت با نوجوانان

 

شرایط مشاوره نسل جوان با دیگران:

ویژگی‏های یك مشاور برای جوانان، با دیگر مشاوران در سطح عموم جامعه، به طور ریشه‏ای و شیوه‏ای متفاوت است؛ فراهم ساختن این شرایط باعث ایجاد تفاهم و اعتماد متقابل نسل جوان با اطرافیان است تا به طور سهل و ساده و به دور از هر گونه اضطراب و دلهره این مهم انجام شود.

 

بی‏دلیل نیست كه در آموزه‏های دینی نخستین ویژگی مشاور «عقل و خردورزی» و سپس «دلسوزی» بیان شده و بركات آن «رشد و شكوفایی»، «یُمن و بركات بسیار» و «توفیق از پروردگار سبحان» معرفی گردیده است.(2)

 

كسانی كه جوانان آنها را به عنوان مشاور برمی‏گزینند، بدون تردید باید واجد صفاتی برتر از معلّمان و مربیان نسل جوان باشند، همچون مبلغان دینی در دانشگاهها، افزون بر «دانش» موردِ نیاز جوانان، با «روش» گفتگو، جذب مخاطب و جلب اعتماد جوانان آشنا باشند و به دور از هر گونه ظاهرسازی، خاضعانه و خالصانه و در عین حال عالمانه و خردمندانه، ریشه‏های درد را بشناسند و پس از پایان سخن مشورت كننده، به شیوه‏های درمان رو كنند تا جوانان در فضایی با تفاهم و مبتنی بر اعتماد متقابل دفتر زندگی خود را بگشایند و سطر سطر مطالب خود را به صورت مشورت مطرح نمایند.

 

ویژگیهای مشاور نسل جوان

 

از مجموع صفات برجسته ی مشاورِ جوانان، به این ویژگیهای والا می‏توان اشاره كرد:

 

1- سرمایه گذاری عاطفی

سطح سرمایه گذاری عاطفی بیشتر از سطح تبادل عاطفی است، در اولی دلجویی مشاور از مراجع مورد نظر مطرح است ولی در دومی، جریان داد و ستد عاطفی در حد تعادل میان دو شخصیت به میان می‏آید.

به یقین چنین سرمایه گذاری برای همگان به ویژه نسل جوان با توجه به احساسات پاك و اعتماد ارزشمندی كه به انسان‏های وارسته و خالص می‏كنند، ضرورتی بیشتر و بهتر خواهد داشت.

 

2- ثبات عاطفی

فرد در صورت برخورداری از عواطف با ثبات و یكدست در مراحل مختلف زندگی می‏تواند، اعتماد جوان را جلب كند و او را به گفتگو و مشاوره ترغیب نماید. والدین بیش از دیگران باید واجد چنین صفتی باشند.

 

3- تواضع و فروتنی

در مناسبات انسانی، نفوذ اخلاقی و جلب اعتماد دیگران در شرایطی امكان‏پذیر است كه ارتباط افقی حاكم باشد. این امر در روابط متقابل جوانان و دیگران چشمگیرتر و تعیین كننده‏تر است. زیرا جوانانی كه احساس می‏كنند، مشاور از موضع برتر و موقعیت اقتدار با آنان مواجه می‏شود، دست به مقاومت می‏زنند و عكس‏العمل مخالفی از خود بروز می‏دهند.

 

4- نیازشناسی جوانان

آگاهی و درك كامل اطرافیان به ویژه والدین از نیازهای مهم سنّی و مشكلات این دوران، توانایی خاصی به آنان می‏بخشد تا بر اساس نیازهای آنان، روش‏هایی را اتخاذ نمایند كه به نتیجه ی مطلوب، یعنی تفاهم كامل منجر شود.

 

5- ارزش‏های اخلاقی

پای‏بندی به یك نظام اخلاقی استوار، متقن و مستحكم الهی، اعتماد جوانان را به خوبی جلب می‏كند.(3) هرگاه نسل جوان ما انسان آگاه و هوشیاری را بنگرند كه امواج زندگی و توفان شبهات او را عاجز و ناتوان نمی‏كند و چونان نخل استوار و تنومندی، سربلند و پر استقامت به اعتقادات دینی و دلبستگی‏های الهی خود معتقد است، در تمامی عرصه‏ها برتر از نزدیكان و اطرافیان به او اعتماد می‏كنند و چونان امینی رازدار و پدری مهربان یا برادری دلسوز و آگاه، تمامی فرازها و فرودهای حوادث زندگی خود را با او در میان می‏گذارند و از وی مدد می‏گیرند. به راستی چنین كامیابی برای یك مشاور، بهترین موفقیت و سربلندی محسوب نمی‏شود؟!

آری:

دل را نگاه گرم تو دیوانه می‏كند

                                               آیینه را رخ تو پری خانه می‏كند

                                                                                      آزادگان به مشورت دل كنند كار

                                                                                                                        این عقده كار سبحه صد دانه می‏كند(4)

 

پی‏نوشتها:

1)مولوی.

2) رسول اكرم (ص))؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 42.

3)جوان و نیروی چهارم زندگی، ص 122-119.

4)صائب.

 

منبع:پیام زن- با تغییروتلخیص

 

مقالات مرتبط:

دوستش بدارید تا مهربانی را بیاموزد

5قدم جلوتر از دختران

غرغر های نتیجه بخش

شما هم موثرید !!

والدین همراه

دوست نوجوان خود باشیم

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName