• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1386/12/07
  • تاريخ :

تحلیل حضور رسانه‌ها در المپیك

تحلیلی بر حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، ساعات پوشش تلویزیونی و درآمد حاصل از آن در بازی‌های المپیك عنوان تحقیقی است كه از سوی علی محمد جعفری در دومین هم‌اندیشی بین‌المللی آموزش المپیك و پارالمپیك ارایه شد..

به نقل از ایسنا، هدف از این تحقیق بررسی حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی و تعداد آنها در بازی‌های المپیك از بازی‌های 1896 آتن تا 1996 آتلانتا، میزان ساعات پوشش تلویزیونی بازی‌های المپیك از سال 1960 تا 2002 در بازی‌های زمستانی و از سال 1988 تا 2004 بازی‌های تابستانی، هم‌چنین بررسی درآمد حاصل از فروش حق پخش بازی‌های المپیك از سال 1960 تا 2004 بازی‌های تابستانی و از سال 1960 تا 2006 بازی‌های زمستانی است.

نتایج حاصل از تحقیق یك روند صعودی را در هر سه حیطه مورد مطالعه نشان می‌دهد. به طوری كه تعداد نمایندگان رسانه‌ها از 12 نفر در المپیك 1896 آتن به 17 هزار نفر در المپیك 1996 آتلانتا افزایش پیدا كرده و تعداد ساعات پوشش تلویزیونی از 2572 ساعت در المپیك 1988 سئول به 3800 ساعت در المپیك 2004 آتن در بازی‌های تابستانی و از 3500 ساعت در المپیك 1992 آلبرت ویل به 900 ساعت در المپیك 2002 سالت‌لك سیتی در بازی‌های زمستانی افزایش پیدا كرده است.

هم‌چنین درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی از یك میلیون و 178 هزار دلار در المپیك 1960 رم به یك میلیارد و 494 میلیون و 21 هزار دلار در المپیك 2004 آتن در بازی‌های تابستانی و از 50 هزار دلار در المپیك 1960 اسسكووالی به 833 میلیون دلار در المپیك 2006 تورینو افزایش پیدا كرده است.

UserName