تبیان، دستیار زندگی
قرقره ها دو نوعند: قرقره ها ی ثابت و متحرک. قرقره های ثابت برای عوض کردن جهت جابجایی ِ وزنه و قرقره های متحرک برای صرف نیروی کمتر به کار می روند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قرقره ها

 قرقره ها

چكیده

قرقره ها دو نوعند: قرقره ها ی ثابت و متحرک. قرقره های ثابت برای عوض کردن جهت جابجایی ِ وزنه و قرقره های متحرک برای صرف نیروی کمتر به کار می روند.

توضیح اولیه

تعریف کلمات کلیدی:

قرقره : یک چرخ شیارداراست با یک نخ، طناب یا کابل به دور آن.

قرقره ثابت: یک قرقره است که در یک مکان ِ ثابت، نصب می شود و طناب یا کابل به دور آن حرکت می کند.

قرقره متحرک: قرقره ای است  که می تواند حرکت کند و به جایی وصل نشده است..

چطور یک قرقره می تواند به ما کمک کند؟

اجسام را بالا و پایین و یا در عرض جابجا می کند و یا اشیاء را بالا می کشد.

مثال ها: جرثقیل ها، پرچم، بادبان قایق، چوب پرده

فعالیت شماره یک: " قرقره ثابت"

نشان دادن مراحلی که چگونه یک قرقره ثابت کار می کند:

مراحل قسمت اول (ساختن میله پرچم)

 1. نی را بین سوراخ در قرقره نخ قرار دهید. قرقره باید بتواندبا وجود نی به راحتی بچرخد.
 2. یک تکه نخ بلند بردارید. دو انتهای آن را به هم گره بزنید و نی و قرقره را از توی آن رد کنید.
 3. روی یک کاغذ، پرچم ایران را بکشید و رنگ کنید.
 4. پرچم را به نخ بچسبانید.
 5. حلقه نخ را روی قرقره قرار دهید در حالی که پرچم در پایین حلقه آویزان است.
 6. از یک نفر بخواهید که دو انتهای نی را به صورت افقی نگه دارد.
 7. نخ را به سمت پایین، بر خلاف جهت پرچم، بکشید.
 8. مسافتی را که نخ در حین پایین کشیده شدن و مسافت و جهت حرکت پرچم را مشاهده کنید.

فعالیت شماره دو: " قرقره متحرک"

نشان دادن مراحلی که چگونه یک قرقره متحرک کار می کند:

مراحل  قسمت دوم (بالا بردن وزنه)

 1. دو تکه نخ تقریباً بلند بردارید.
 2. انتهای نخ اول را به گیره ی کاغذ گره بزنید و سردیگر را به وزنه بچسبانید.
 3. یک سر نخ دوم را به لبه میز بچسبانید.
 4. سر ِ آزاد نخ دوم را از سوراخ بین گیره کاغذ عبور دهید.
 5. حالا می توانید با بالا بردن سر آزاد نخ دوم، وزنه را بلند کنید!

وسایل لازم

قسمت اول

 • یک نی کوچک
 • یک قرقره بی نخ
 • قیچی
 • نوار چسب
 • نخ
 • چند صفحه کاغذ و مداد رنگی برای ساختن پرچم

قسمت دوم

 • گیره کاغذ
 • نخ ( دو تکه )
 • وزنه ای که کمی سنگین باشد (و یک تکه نخ بتواند وزنش را تحمل کند.)

روش تدریس

مراحل یادگیری :

 • دانش آموزان بهتر است ابتدا در مورد چیزهایی که در بخش معرفی با آن آشنا شده اند، بحث کنند.
 • آنها باید از صحبتهای معلم در مورد مورد استفاده از قرقره ها و نحوه استفاده ی آنها یادداشت بردارند. در طی این کار می آموزند که بدون اینکه معلم چیزی را به آنها دیکته کند، نکات مهم را انتخاب و یادداشت کنند و برای این کار باید به دقت به حرفهای معلم گوش دهند.
 • سپس دانش آموزان را برای انجام فعالیت ها به گروه های چند نفری تقسیم کنید. لوازم مورد نیاز را در اختیار هر گروه قرار دهید و مراحل انجام آزمایش را برای تمام بچه ها بخوانید.
 • دانش آموزان در فعالیت اول یک مثال از قرقره ثابت نشان خواهند داد. برای این فعالیت، دانش آموزان نکات انجام مرحله به مرحله آزمایش را در اختیار خواهند داشت ( یک قرقره برای هر گروه ). سپس خواهند دید که قرقره ها چگونه کار می کنند. معلم، کار دانش آموزان را مشاهده و در موارد لازم به آنها کمک خواهد کرد.
 • در این مرحله بهتر است یک بحث کوچک برای نشان دادن اینکه یک قرقره ثابت چگونه کار می کند و شامل چه چیزهایی می شود، در کلاس بین معلم و بچه ها صورت بگیرد تا اگر احیاناً دانش آموزی مطلبی را درست نفهمیده باشد، مشکل اش حل شود.
 • دانش آموزان در فعالیت دومشان، یک قرقره متحرک را نشان خواهند داد. در این مثال دانش آموزان باید در ابتدا در مورد این موضوع بحث کنند که قرقره متحرک چیست و چگونه کار می کند. آنها می توانند از یادداشت هایی که سر کلاس برداشته اند، استفاده کنند.

سپس به هر گروه وسایل مورد نیاز برای این بخش از آزمایش داده می شود. معلم مراحل انجام فعالیت دوم را می خواند و دانش آموزان آنهارا انجام می دهند تا زمانی که قرقره متحرک ساخته شود. معلم نیز در موارد لزوم به آنها کمک خواهد کرد.

در انتها:

معلم یک بار تمام کلمات کلیدی و اینکه قرقره ها چگونه کار می کنند را مرور کرده و به سوالات دانش آموزان جواب می دهد.

توسعه

از دانش آموزان بخواهید تا یک هفته در اطراف خود به دنبال موارد استفاده قرقره ها باشند. آنها را یادداشت کرده و تعیین کنند که کدام قرقره ثابت است و کدام متحرک.

مترجم:رامون اسدی