تبیان، دستیار زندگی

شرح اصطلاحات اصول فقه؛

آشنایی با اصطلاح اصولی «حسن شرعی احتیاط»

رجحان احتیاط به حسب شرع را حسن شرعی احتیاط گویند. حسن شرعی احتیاط، مقابل حسن عقلی احتیاط و به معنای رجحان احتیاط در نزد شرع است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
حسن شرعی احتیاط
حسن شرعی احتیاط
رجحان احتیاط به حسب شرع را حسن شرعی احتیاط گویند.

تعریف
حسن شرعی احتیاط، مقابل حسن عقلی احتیاط و به معنای رجحان احتیاط در نزد شرع است.

نظرات علما
برخی اعتقاد دارند رجحان شرعی احتیاط، به سبب رجحان موجود در نفس احتیاط است و اخبار احتیاط بر این مطلب گواه می‌باشد. برخی دیگر معتقدند حسن احتیاط به این سبب است که احتیاط، حکایت کننده از ورع و تقوای شخص بوده و در جهت تعظیم و احترام مولا است؛ یعنی به دلیل انطباق عنوان دیگر بر آن (و نه برای نفس احتیاط) حسن شرعی دارد.

در این مورد که آیا احتیاط مطلقا حَسَن است، یا فقط در بعضی موارد حسن است، اختلاف وجود دارد؛ برخی مثل مرحوم «آخوند خراسانی» احتیاط را مطلقا حسن می‌دانند و گروهی نظر دیگر را پذیرفته‌اند. [۱] [۲]


ـــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۸۵.
۲. ↑ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۲۰۳.


منبع:‌ پایگاه اینترنتی ویکی فقه