• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1396/12/08 ساعت 12:55
  • تاريخ :
شرح اصطلاحات اصول فقه؛

آشنایی با اصطلاح اصولی حفظ نسل؛

حفظ نسل به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می‌شود. حفظ نسل، از مصالح ضروری است که شارع نسبت به آن اهتمام داشته و براساس آن احکامی را جعل نموده است.

حفظ نسل
حفظ نسل
حفظ نسل به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می‌شود.

تعریف
حفظ نسل، از مصالح ضروری است که شارع نسبت به آن اهتمام داشته و براساس آن احکامی را جعل نموده است.
برای نمونه، خداوند برای بقای نسل انسان ، در وجود او نیروی شهوت قرار داده و سپس ازدواج را برای او تشریع نموده و برای جلوگیری از اختلاط انساب و حفظ نهاد خانواده، زنا و لواط را تحریم کرده و برای آنها مجازات حد مقرر فرموده است. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵]


ــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۰۲۲.
۲. ↑ زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۲۱۹.
۳. ↑ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۲۹۵.
۴. ↑ ادریس، عوض احمد، الوجیز فی اصول الفقه، ص۷۴.
۵. ↑ غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۱، ص۲۸۷.

منبع:‌ پایگاه اینترنتی ویکی فقه

UserName
x