• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/02/26
  • تاريخ :

ورق های زرد

دفاع مقدس

سری/ فوری 26/1/1981

از: لشکر سوم زرهی

به: تیپ 33- تیپ 44- تیپ 113

شماره: ت س/ ق1/ ه/ ق ص/ 798

خواهشمند است کلیه عکسها و شعارهای فارسی نوشته شده بر روی دیوارها و تابلوهای موجود در خیابان ها و محله های اصلی شهر محمره( خرمشهر) را پاک کرده و به جای آن گفته های رئیس جمهور مبارز، صدام حسین و شعار حزب و انقلاب را ترسیم کنید. ما را با خبر سازید.

سرهنگ دوم

عبدالنعم عبدالطیف حسن

از طرف فرمانده لشکر سوم زرهی

 

 

 

سری/ فوری/ 22/10/1981

از: تیپ 26 زرهی

به: پایگاه گردان 20 توپخانه صحرایی

شماره: 606/ق ص

نامه سری سپاه سوم به شماره 3905 مورخ 10/10 که به ضمیمه نامه سری پنج به شماره 1311 مورخ 21/10 به ما ابلاغ شده است، به شرح ذیل است.

خواهشمند است به کلیه واحدهایتان ابلاغ نمایید در صورت دستیابی به هر سند و نقشهای که متعلق به چه های نفتی دشمن در سرزمین های آزاد شده است. به منظور بهره برداری موسسه ها و تاسیسات نفتی میهنمان از آن چاه ها، آنان را همراه با پیکی به وزارت نفت ارسال دارید. ما را از نتیجه مطلع سازید.

سرهنگ دوم ستاد

از طرف فرمانده تیپ 26 زرهی

 

 

 

سری/ فوری/ 8/5/1982

به: تیپ 9 مرزی- تیپ 10 مرزی- تیپ 202- تیپ 30 زرهی- تیپ 44- تیپ 48- تیپ 53 زرهی- تیپ 106- تیپ 109- تیپ 113- تیپ 602- نیروهای کماندویی مقداد- نیروهای کماندویی لشگر 2 گردان تانک اقعقاع- گردان 144 ضد هوایی سبک – شماره: ح/1/6/30286/ ق ص

بنابرنامه سری و فوری قرارگاه تاکتیکی سپاه سوم به شماره 15227 مورخ 8/5 متن نامه سری فوری فرماندهی کل نیروهای مسلح به شماره 3 مورخ 8/5 به این شرح است: جناب فرماندهی کل نیروهای مسلح دستور دادند که 1- محمره (خرمشهر) یک منطقه استراتژیکی و حیاتی است و دفاع از این منطقه به منزله اهمیت دفاع از این منطقه به منزله اهمیت دفاع از بصره و بغداد است. 2- فرماندهان سپاهها و لشگرها و فرماندهی یگانها و واحدها و افسران و درجه داران و سربازان و کلیه رزمندگان می بایستی از شهر محمره (خرمشهر 9 دفاع کنند. کلیه اقدامات لازم برای دفاع از شهر اتخاذ شود. تمام.

مراتب فوق به کلیه افسران، درجه داران و فرماندهان و افسران توجیه سیاسی ابلاغ شود تا مفاد نامه برای همه پرسنل توضیح داده شود.

سرتیپ ستاد

از طرف فرماندهی لشگر 11

UserName