تبیان، دستیار زندگی

انصاف

باغبان نگاه منصفانه دارد. به همه چیز! به خودش؛ به گیاهش؛ به اوضاع و شرایط محیطی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
انصاف
باغبان، انتظاری که از خودش دارد منصفانه دارد. به ندازه توانایی  و مهارت و داشته هایش خودش را قضاوت می کند. به اندازه استعداد و فرصتی که برای برزو و  ظهور استعداد گیاهش توانسته ایجاد کند، از گیاهش انتظار دارد.

این نگاه منصفانه، مانع انتظارات متوقعانه می شود، آرامش به ارمغان می آورد و زمینه ساز خوش حالی و خرسندیو نشاط باغبان خواهد بود.

والدین می دانند که بستر بروز استعداد های کودک به صورت صد در صد کامل نبوده و به دلایل  متعدد مواردی بوده است که باعث ایجاد اختلال و نقصان در بروز استعداد های کودک شده است. از همسن جهت از کودک انتظارات منصفانه دارند.

خودشان هم به صورت کودک شده است. از همین جهت از کودک انتظارات منصفانه دارند.  خودشان هم به صورت مطلق کامل و بی نقص نیستند، به خودشان هم منصفانه نگاه می کنند.


نگاه منصفانه به تلاش هایی که همسر برای پیشبرد اهداف مشترک زندگی انجام می دهد، منجر به ایجاد یک محیط امن و آرام در محیط  خانه شد ه که در بروز استعداد های کودک بسیار بسیار موثر خواهد بود.

والدینی که خودشان، محیط شان و کودک شان را منصفانه قضاوت می کنند، همواره آرامش دارند. آرامش باعث می شود تا والدین در بحران ها و شرایط خاص بتوانند، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

خودسازی

 باغبان برای این که در ایجاد شرایط مناسب رشد و حذف موانع بروز استعداد گیاه، موفق باشد، نیاز به خود سازی دارد. بهتر است او صفاتی را در خودش ایجاد و تقویت نماید، مهربانی، زمان شناسی، منصف بودن، صبر داشتن و ...
انصاف
یکی از ویژگی های باغبان این است که حواسش به کار خودش است. سرش به زمین و خاک و گیاه خودش مشغول است. چشم و حواسش به دیگران نیست.

باغبانی که روی مسئولیت خودش متمرکز است و توانایی و استعدادش درگیر انجام رسالت خطیر خودش است. وقتی برای سرک کشیدن به کارهای دیگران و دخالت در اموری که به او مربوط نیست نخواهد داشت.

که البته نتیجه ای این خود سازی و تمرکز  روی مهارت های خود، منجر به بروز استعدادهای گیاه خواهد شد.

مسلما عملکرد باغبانی که حواسش به امور خودش بوده با باغبانی که درگیر دیگران بوده است، متفاوت می باشد.

بهتر است والدین برای انجام مسئولیت خطیر تربیت کودک، مواردی را در خود تقویت کنند. تربیت کودک مصداق قطعی  این ضرب المثل است: از کوزه برون همان تراود که در اوست! از دامان والدین پر نشاط ، کودک پر نشاط،  والدین عصبی کودک عصبی، والدین پر تلاش، کودک پر تلاش پرورش می یابد.

والدین اگر شاخص های رفتاری خاصی مثل: ادب، احترام، فداکاری، اهل مطالعه بودن و ... مدنظرشان است که علاقه مند هستند کودک شان آن ها را داشته باشد، بهتر است این رفتارها را در خودشان نهادینه کرده باشند.

والدین نمی توانند انتظار داشته باشند علاقه مندی خودشان قلیان و سریال باشد و علاقه مندی کودک شان، فردوسی و شکسپیر.
koodak@tebyan.com
کانال کودک و نوجوان تبیان
نویسنده: محمد سجاد نوروزیان ( کتاب گل پروری)
http://www.golparvari.com/

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.