• تعداد بازديد :
  • شنبه 1396/12/05 ساعت 23:11
  • تاريخ :
درس هایی از نهج البلاغه؛

ایمان از منظر امیرمومنان (علیه السلام)

مردي به محضر علي ـ عليه السلام ـ آمد و درخواست کرد تا «ايمان» را برايش تشريح و بيان کند. امام فرمود: «فردا نزد من بيا تا در حضور جمعيت، تو را به آن آگاه کنم که اگر تو گفتارم را فراموش کردي، ديگري براي تو حفظ و نگهداري کند.

ایمان از منظر امیرمومنان
مردي به محضر علي ـ عليه السلام ـ آمد و درخواست کرد تا «ايمان» را برايش تشريح و بيان کند. امام فرمود: «فردا نزد من بيا تا در حضور جمعيت، تو را به آن آگاه کنم که اگر تو گفتارم را فراموش کردي، ديگري براي تو حفظ و نگهداري کند.
فانَّ الکلامَ کالشّاردَة ينفقُها هذا و يخطئُها هذا:
«زيرا سخن، همچون شتر فراري است که بعضي آن را پيدا مي کنند و بعضي آن را نمي يابند».[1]

فرداي آن روز شد. امام در ميان جمعيت آمد و در باره ايمان چنين فرمود:

ايمان بر چهار پايه قرار دارد:
1. صبر
2. يقين
3. عدالت
4. جهاد

صبر، چهار شعبه دارد
: 1. اشتياق
2. ترس
3. زهد
4. انتظار

يقين نيز داراي چهار شعبه است:
1. بينش درهوشياري
2. رسيدن به دقائق حکمت
3. پند گرفتن از حکمتها
4. توجّه به روش پيشينيان.

عدالت، نيز چهار شعبه دارد:
1. دقت در فهم
2. غور در علم و دانش
3. قضاوت صحيح
4. حلم استوار و ثابت.

جهاد، نيز چهار شعبه دارد:
1. امر به معروف
2. نهي ازمنکر
3. صدق و راستي در جبهه جنگ
4. کينه و دشمني با فاسقان...[2]

ــــــــــــــــــ
پی نوشت:
[1] . نهج البلاغه، حکمت 266.
[2] . نهج البلاغه، حکمت 31 ـ 

منبع: وبسایت اندیشه قم
UserName
x