تبیان، دستیار زندگی
عیاران شش لول بند
عیاران شش لول بند
عیاران شش لول بند
پیشنهاد ما برای دیدن یک فیلم بهارانه ی هیجان انگیز، فیلم 3:10 به یوما است. اثری که هر چند در ژانر وسترن تولید شده اما با وسترن هایی که تا کنون دیده ایم متفاوت است. این اثر با تاکید بر اخلاق انسانی به موضوع حفظ اصالت ها و اهمیت خانواده می پردازد.