تبیان، دستیار زندگی
آزمایش های جالب مربوط به ترموشیمی را می توانید در پایگاه اینترنتی about.com chemistry مشاهده کنید. دو واکنش انتهای صفحه را ببینید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترموشیمی برای دانش آموزان

دانش آموزان

توضیح اولیه

آزمایش های جالب مربوط به ترموشیمی را می توانید در پایگاه اینترنتی about.com chemistry مشاهده کنید. دو آزمایش پایین را ببینید.

با راهنمایی معلم خود آزمایش زیر را انجام دهید. سپس مشاهدات خود و پاسخ پرسش ها را یادداشت کنید.

دستور کار آزمایش بسته های گرمازا و سرمازا

  • سه بشر 250 میلی لیتری را با آب پر کنید و یک دماسنج در آن قرار دهید. دما را یادداشت کنید.
  • سپس 25 گرم کلسیم کلرید به بشر اول و 25 گرم آمونیوم نیترات به بشر دوم اضافه کنید.
  • مخلوط ها را با یک هم زن، خوب هم بزنید ( دانش آموزان داوطلب کمک کنند ). کمی صبر کنید و تغییرات دما را مشاهده و یادداشت کنید.
  • به مدت 30 دقیقه، هر پنج دقیقه یک بار دما را یادداشت کنید.
  • به پرسش های موجود پاسخ دهید. هر جا که نیاز داشتید از معلم خود برای پاسخ دادن به سؤال ها کمک بگیرید.

به مدت 30 دقیقه هر 5 دقیقه یک بار دمای آب را در هر بشر اندازه بگیرید:

آمونیوم نیترات

کلسیم کلرید

آب

شروع آزمایش

5 دقیقه

10 دقیقه

15 دقیقه

20 دقیقه

25 دقیقه

30 دقیقه

پرسش ها

  • دمای آب در کدام بشر زیاد می شود؟ در کدام یک کاهش می یابد؟
  • چرا دمای آب در بشری که واکنشی در آن انجام نشده تغییر می کند؟
  • پس از حل شدن کامل آمونیوم نیترات و کلسیم کلرید در آب، دمای محلول چه تغییری می کند؟
  • فرض کنید به جای بشر، آزمایش را در یک فنجان یا لیوان یک بار مصرف انجام دهیم. آیا این ظرف ها در مقایسه با بشر با سرعت بیش تری به دمای محیط می رسند؟

مترجم: راضیه کریمی