تبیان، دستیار زندگی

خشک شدن رطوبت برای مسح

سوال: اگر رطوبت باقیمانده در دست که برای کشیدن مسح لازم است، خشک شود، وظیفه چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مسح کشیدن
پاسخ:

آیات عظام: امام، صافی، نوری، مکارم، بهجت، فاضل: از سایر اعضا رطوبت بگیرد. (رعایت ترتیب بین آنها لازم نیست)

رهبری: باید از ریش یا ابرو رطوبت بگیرد.

آیات عظام: سیستانی و زنجانی: بنابر احتیاط واجب از ریش خود رطوبت بگیرد.

آیات عظام: وحید: باید از ریش خود رطوبت بگیرد.

منبع: امام: تحریر الوسیله، وضو، م 17؛ رهبری: رساله آموزشی، ج 1، ص 54، م 3؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل، اراکی: عروه الوثقی، الوضو، فصل فی افعال الوضو، م 25؛ وحید، تبریزی و خویی: منهاج الصالحین، الوضو، فی کیفیه الوضو، الثالث، م 93؛ صافی و گلپایگانی: هدایه العباد، ج 1، وضو، م 110؛ بهجت: وسیله النجاه، م 100؛ توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 257.
»> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ وضو، غسل، تیمم»، اسماعیل زارعی، ص 26.

منبع : مرکز نشر احکام 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.