تبیان، دستیار زندگی

تحریف از دیدگاه کلیسا

مسیحی آَشنا به تاریخ کتاب مقدس خوب می داند که نمی تواند از چنین دلیلی برای اثبات مدعای خود در مورد کتاب مقدس استفاده کند. چون هیچ دلیل روشنی بر تواتر این کتب تا زمان تألیف آنها در دست نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تحریف از دیدگاه کلیسا
کلیسا همان گونه که معتقد به عصمت کتاب مقدس در زمان تألیف به دست نویسندگان است، در بستر زمان هم کتاب را مصون از تحریف می شمارد. دنیس کلارک، می نویسد: «نسخه های مختلف بر اثر اشتباهات نسخه برداران دارای تفاوت های بسیار جزیی هستند و این امر بسیار طبیعی است. این اشتباهات جزیی توسط دانشمندان عالی مقام بر اثر مقابله کردن نسخه های اصلی یونانی اصلاح شده است. هیچ یک از اشتباهات نسخه ای در مورد اصل تعالیم مسیح و حقایق تاریخ زندگی، مرگ، تدفین و رستاخیز وی به هیچ وجه تأثیری ندارد.»(1)
اگر از مسلمانی بخواهیم دلیلی بر اثبات عدم تحریف کتاب آسمانی خود بیاورد، اولین دلیلی که مورد توجه قرار می دهد تواتر کتاب قرآن تا زمان نزول وحی است. اما مسیحی آَشنا به تاریخ کتاب مقدس خوب می داند که نمی تواند از چنین دلیلی برای اثبات مدعای خود در مورد کتاب مقدس استفاده کند. چون هیچ دلیل روشنی بر تواتر این کتب تا زمان تألیف آنها در دست نیست. دلیل مورد توجه هدایت روح القدس است. از نظر مسیحیان روح القدسی که در زمان تألیف کتب مقدس مؤلفان را از خطا مصون می ساخت، هم اکنون نیز حضور خود را با حفظ کتاب مقدس و برانگیختن کلیسا (جامعه ی مسیحیت) به حفظ کتب اعلام می کند. مسیحیان معتقدند که پدران کلیسا که خود تحت نظارت روح القدس بودند، به صحت مضامین این کتاب و عدم تحریف آن شهادت داده و خود نیز در حفظ آن کوشیده اند. واضح است که اقامه ی چنین دلیلی تنها برای مسیحیانی کارایی دارد که بر اساس قاعده ی لطف و یا بر اساس نص کتاب مقدس، که اعتبار آن مورد پرستش است، به حفظ ارکان مسیحیت به واسطه روح القدس معتقدند و به غیر مسیحیان و یا مسیحیانی که در مقام پرسشگری در مورد اعتبار کتاب مقدس، مضامینی مربوط به هدایت روح القدس را مورد سؤال قرار می دهند، قابل ارائه نیست.(2)

1 . دنیس کلارک، زندگی و تعالیم مسیح، ص 2.
2 . محمد رضا زیبائی نژاد، مسیحیت شناسی مقایسه ای، ص 184.
منبع:پرسمان
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .