تبیان، دستیار زندگی
ید اخراج می شد قضاوت فریدون اصفهانیان یك میزان و یكنواخت نیست. این داور در مواقعی خوب و قانونمند است و در مواقعی دیگر قوانین را رعایت نمی كند و با حركات دقایق قبل خود هماهنگ نیست. در بازی استقلال – ابومسلم اصفهانیان در دقایق...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غیاثی ( كارشناس داوری ) : نوازی باید اخراج می شد


قضاوت فریدون اصفهانیان یك میزان و یكنواخت نیست. این داور در مواقعی خوب و قانونمند است و در مواقعی دیگر قوانین را رعایت نمی كند و با حركات دقایق قبل خود هماهنگ نیست. در بازی استقلال – ابومسلم اصفهانیان در دقایق 67 به محمد نوازی ، 73 به داریوش یزدانی ، 78 به ایمان رزاقی راد ، 81 به وحید مظاهری ، 86 به امیر حسین صادقی و سوم وقتهای تلف شده نیمه دوم به داود سید عباسی اخطار داد.

تمام این اخطارها به جز اخطاری كه او به نوازی داد كاملاً درست و قانونی بود. اخطاری كه داور به نوازی داد به این دلیل درست نبود كه باید به خاطر خطای شدید روی بازیكن حریف با كارت قرمز روبرو می شد. در دقیقه 79 هم زمانی كه یزدانی پیراهن بازیكن حریف را كشید و داور به نشانه خطا در سوت خود دمید، یزدانی توپ را به نشانه اعتراض به تصمیم داور به زمین كوبید ولی داور هیچ اخطاری به او نداد .

در حالی كه اعتراض به رأی داور حداقل یك اخطار دارد. اگر یزدانی اخطار دوم را می گرفت باید اخراج می شد اما ندادن اخطار به او باعث شد كار داور خراب شود. صحنه مشكوك دیگری كه در این مسابقه وجود داشت در دقیقه 80 اتفاق افتاد . در این دقیقه مدافع ابومسلم تكل زد و پایش به مهاجم استقلال – كه فكر می كنم عنایتی بود – خورد. او چون توپ را نزده بود داور باید خطا می گرفت در حالی كه اعتقاد داشت بازیكن استقلال خودش را روی زمین انداخته است . به هر حال به خاطر نزدیكی داور به آن صحنه حق را به اصفهانیان می دهم .

در مورد كمكهای اصفهانیان باید بگویم اگر گل اول ابومسلم در شرایط آفساید به ثمر رسیده باشد باز هم شهامت و كار رجب لو قابل تقدیر است و آن را تحسین می كنم . البته از صحنه های تلویزیونی كاملاً مشخص نبود كه آفساید بود یا نه اما كارشناسان عالی رتبه فیفا می گویند در مورد صحنه یی كه كمك داوران به آفساید بودن یا نبودن آن شك دارند ، آفساید نگیرند و شانس را به مهاجم بدهند زیرا با این كار امكان دارد یك گل زده شود كه این مسأله به نفع فوتبال است ، زیرا به ثمر رسیدن گل بر جذابیت بازی می افزاید . اگر هم كمك داور اشتباه كند ایرادی ندارد چون یك باز در مورد این تیم اشتباه می كند و بارهای دیگر در مورد تیم های دیگر .