تبیان، دستیار زندگی
.زندگی نامه . سالروز درگذشت پیكاسو گالری تابلوها: . دوران آبی . كوبیسم . دیگر تابلوها «پابلو پیكاسو» Pablo Picasso بزرگترین نقاش مدرنیست معاصر جهان و مبتكر و بنیان گذار مكتب كوبیسم در هنر نقاشی در 25 اكتبرسال 1881 در «مالا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

25 اكتبر سالروز تولد پابلو پیكاسو (نقاش اسپانیایی)

زندگی نامه

سالروز درگذشت پیكاسو

گالری تابلوها:

.دوران آبی

كوبیسم

دیگر تابلوها

«پابلو پیكاسو»Pablo Picasso بزرگترین نقاش مدرنیست معاصر جهان و مبتكر و بنیان گذار مكتب كوبیسم در هنر نقاشی در 25 اكتبرسال 1881 در «مالاگا» (شهری در اسپانیا) قدم به عرصه ی گیتی نهاد.

نخستین دوره ی پیروزی های  او را «دوران آبی» خوانده اند. زیرا وی سال 1905 تابلوهایی ساخت كه سایه های گوناگونی از رنگ آبی در آنها بكار رفته بود. در سال 1906 شیوه ی او دگرباره تغییر كرد و «دوران قرمز» آغاز گشت. تابلوهای «بچه و اسب» و تصویر معروف «گرترود اشتاین» از بازمانده های این دوران است. لطف و زیبایی و دلبستگی به زندگی در كارهای این دوران نمایان است.

وی در سال 1907 گمشده ی خویش را در ترسیم ِ تحریف شده ی حجاری های اسپانیا و آفریقا یافت و از این زمان بود كه خواست تابلوهایش نشان دهنده ی چیزهایی باشند كه احساس می كند نه چیزهایی كه می نگرد.

تلاش خستگی ناپذیر او برای یافتن عمق واقع طبیعت منتهی به «كوبیسم» گردید و بعدها در سال 1913 تئوری كامل این مكتب توسط نقاش معروف «گیوم اپوالسنه» تدوین گردید.