تبیان، دستیار زندگی
گريم ايران به لحاظ توانايی در خاورميانه حرف اول را می زند
گريم ايران به لحاظ توانايی در خاورميانه حرف اول را می زند
گريم ايران به لحاظ توانايی در خاورميانه حرف اول را می زند
پيام ابوالحسنی گریم ایران را در خاورمیانه دارای جایگاه رفیعی دانست و گفت: این هنر در جهان با توجه به حضور استادان بزرگی همچو عبدالله اسکندری،ایران را در زمره ده کشور برتر جهان قرار داده است.
بیوگرافی آقای عبدالله اسكندری(چهره پرداز)
بیوگرافی آقای عبدالله اسكندری(چهره پرداز)
بیوگرافی آقای عبدالله اسكندری(چهره پرداز)
) عبدالله اسكندری، چهره پرداز ، طراح چهره و مدرس چهره پردازی، در سال 1324 در تهران متولد شد . وی در بیش از 170 فیلم بلند، 20 سریال تاریخی تلویزیون و چند اجرای تئاتر و اپرا چهره پردازی كرده است كه می توان به فیلمهای:  تی...