تبیان، دستیار زندگی
نصاریان پس ازماهها دوری از پرسپولیس امروز دوباره به تركیب این تیم بازگشت. انصاریان پس ازگفت وگوی نهایی با اكبر غمخوار مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درتمرینات این تیم حاضر شد وبا سایربازیكنان این تیم تمرین كرد. بنابه این گزارش پس ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علی انصاریان به پرسپولیس بازگشت


علی انصاریان پس ازماهها دوری از پرسپولیس امروز دوباره به تركیب این تیم بازگشت.

انصاریان پس ازگفت وگوی نهایی با اكبر غمخوار مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درتمرینات این تیم حاضر شد وبا سایربازیكنان این تیم تمرین كرد.

بنابه این گزارش پس ازورود انصاریان به رختكن پرسپولیس، با تك تك بازیكنان این تیم احوالپرسی كرد ودراین زمان افشین پیروانی كه ازبازگشت انصاریان ناراحت بنظرمی رسید رختكن را ترك كرد كه با پادرمیانی فرخزادی وآشتیانی، پیروانی دوباره به رختكن بازگشت كه دراین زمان انصاریان به سمت اورفت وبا روبوسی ودلجویی ازكاپیتان پرسپولیس ازاوخواست تا گذشته ها را به فراموشی بسپارد كه این حركت انصاریان موجب شد تا پیروانی نیز با لبخند خاطرات گذشته راازیاد ببرد.

پس ازآن كه بازیكنان وارد زمین شدند انصاریان ازسوی تعداد تماشاگران اندك حاضر درورزشگاه تشویق شد وپس ازآن پا به پای سایرین به تمرین پرداخت.