تبیان، دستیار زندگی
هزار دستان (کیمته مجازات)
هزار دستان (کیمته مجازات)
هزار دستان (کیمته مجازات)
هنگام سلطنت احمد شاه قاجار، ابوالفتح میرزای صحاف که به اتفاق همسر و فرزندش اصلان از تبریز به تهران آمده و عضو انجمن مجازات است، با جذب رضا، تفنگچی معیر الدوله، نقشه ترور شخصیت هایی را که از نظر انجمن خائن به وطن هستند طراحی می کنند ...
نگاهى به موسیقى «خیلى دور، خیلى نزدیك»
نگاهى به موسیقى «خیلى دور، خیلى نزدیك»
نگاهى به موسیقى «خیلى دور، خیلى نزدیك»
موسیقى متن فیلم «خیلى دور، خیلى نزدیك» ساخته محمدرضا علیقلى برنده سیمرغ بلورین بهترین آهنگساز در بیست و سومین جشنواره فیلم فجر و یكى از بهترین كارهاى چند سال اخیر سینماى ایران در زمینه آهنگسازى فیلم است. موسیقى اى كه برخلاف ...