تبیان، دستیار زندگی

دانشگاه و تحول در علوم انسانی

یکی از دو نهاد عمده علم در ایران دانشگاه است که باید بار تولید علم مورد نیاز جامعه را در حوزه‌های مختلف به دوش بکشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
تحول در علوم انسانی
دانشگاه به‌عنوان نهادی مدرن،در نتیجه‌ی تماس و آشنایی ما با غرب مدرن در ایران شکل گرفته و توسعه یافته است. بر این اساس،در پاسخ به این سؤال که آیا این نهاد در شکل و ساختار کنونی خود قابلیت تولید علم اجتماعی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را دارد و نیز بررسی علل ناکامی دانشگاه در جامه‌ی عمل پوشاندن به این مهم،مستلزم بررسی این رابطه و نیز شناخت جریان‌های فکری دانشگاه در ارتباط با این ریشه‌ی تاریخی و اجتماعی است.
اندیشکده برهان،اندیشنامه جنبش نرم افزاری (4) با موضوع «دانشگاه و تحول در علوم انسانی» را منتشر کرده است.

نام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .