تبیان، دستیار زندگی
-        استعمال دخانیات مهمترین عامل مرگ های قابل پیشگیری است. -        دود تنباكو و سیگار حاوی بیش از 4000 ماده شیمیایی است كه شمار زیادی از ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیگار نكشید!

-        استعمال دخانیات مهمترین عامل مرگ های قابل پیشگیری است.

-        دود تنباكو و سیگار حاوی بیش از 4000 ماده شیمیایی است كه شمار زیادی از آنها مواد محرك یا سمی و سرطان زا هستند.

-        دود سیگار بیش از 40 نوع تركیب سرطان زا دارد.

-        جزء اعتیاد آور سیگار، نیكوتین است كه با اثر بر دستگاه اعصاب مركزی موجب اعتیاد می شود. نیكوتین سیگار، تنباكو  به سرعت جذب جریان خون می شود و ظرف 30 ثانیه به مغز می رسد و روی سلولهای عصبی آن اثر می گذارد.

- برخی گازهای سمی موجود در دود سیگار عبارتند از : مونوكسید كربن ، آمونیاك ، دی متیل نیتروزامین ، فرمالدیید ، سیانیا هید روژن و آكرولئین .

-        دود تنباكو و سیگار مانند آزیت ( پنبه نسوز) ، آرسنیك ، بنزن و گاز رادون جزء  مواد سرطان زا ی درجه یك طبقه بندی می شود.

-        نیتروزامین ها فعال ترین مواد سرطان زای موجود در دود  سیگار و  تنباكوهستند.

-        خطر پیدایش سرطان در سیگاری ها بیشتر از دیگران است و این افراد حداقل 15 سال زودتر از غیر سیگاری ها به سنین در معرض خطر سرطان می رسند.

-        ذرات زیان آور موجود در دود سیگار شامل موادی مانند قطران ، نیكوتین ، بنزن و بنزو پیرن است.

-        دود سیگار برای اطرافیان نیز زیان آور است . 85% دود سیگاری كه دریك اتاق جمع می شود، ناشی از سوختن نوك سیگار است و نه دودی كه فرد سیگاری از راههای هوایی اش خارج می كند.

-        بیش از 30 درصد مرگهای ناشی از سرطان مربوط به استعمال دخانیات است .

- علت بیش از 80%  مرگهای ناشی از سرطان ریه، استعمال دخانیات است .

- خطر مرگ ناشی از سرطان ریه با افزایش تعداد سیگارهایی كه فرد  در روز می كشد، زیاد می شود.

- خطر بیماری قلبی و سرطان ریه در افراد غیر سیگاری كه در خانه در معرض دود سیگار اطرافیانشان هستند، 25% بیشتراز دیگران است.

- در افرادی كه سالهای زیاد حتی تا زمان میانسالی سیگار كشیده اند، قطع كامل استعمال دخانیات خطر پیدایش سرطان ریه را به میزان زیادی  كاهش می دهد.

-        استعمال دخانیات ( به هر شكل ) یك عامل خطر برای سرطانهای حنجره ، حفره دهان و مری به شمار می رود.

-        بیش از 90% مبتلایان به سرطان حفره دهان از تنباكو به صورت كشیدن ( تدخینی ) یا جویدنی استفاده كرده اند. سرطان های حفره دهان شامل سرطان های لب، زبان ، دهان وگلو است.

-        خطر پیدایش سرطان سینه درزنان سیگاری و حتی در زنانی كه درمعرض دود سیگاراطرافیان هستند ( درمكانهای سربسته )، بیش از زنانی است كه با دود سیگار تماس ندارند.

-        استعمال دخانیات خطر سرطان لوزالمعده را افزایش می دهد و با ترك دخانیات، درصد این خطر پس از چند سال مشابه افراد غیر سیگاری خواهد شد.

-        خطرسرطان خون ( لوسمی ) در سیگاری ها بیشتر از سایر افراد جامعه است .

-        50% سرطان های مثانه در مردان و بیش از 30% سرطان های مثانه درزنان با  استعمال دخانیات ارتباط دارد و سرطان كلیه نیزدر افراد سیگاری شایع تر است .

-        سیگار عامل مهم ایجاد سرطان های ریه ، حفره دهان ، گلو ، حنجره ، مثانه و... است و مبارزه با سیگار مهمترین راهكار پیشگیری از سرطان است .

-        اگر سیگار می كشید ، هر چه زودتر آن را ترك كنید و اگر سیگاری نیستید، هرگز طرف آن نروید زیرا نیكوتین موجود در تنباكو اعتیاد آور است .

-        با خوردن سبزیها و میوه جات تازه و مواد غذایی پر فیبر، خطر بروز سرطان های دستگاه گوارش را كاهش دهید.

-        مصرف زیاد نوشابه های الكلی موجب پیدایش سرطان می شود .

-        اشكال در بلع به ویژه مواد جامد غذا باید به طور جدی پیگیری شود.

-        در صورت پیدایش برجستگی یا لكه یا خونریزی درحفره دهان یا وجود زخم طول كشیده ، سریعاً به پزشك مراجعه كنید .

-        در صورت همراهی سرفه های مزمن با خلط خونی یا گرفتگی صدا سریعاً به پزشك مراجعه نمایید.

-        اگر سیگاری هستید ،  در صورت افزایش دفعات سرفه یا پیدایش تغییر صدا سریعاً به پزشك مراجعه كنید. این تغییرات ممكن است ناشی از سرطان ریه باشد.

-        كاهش وزن زیاد ،  بی اشتهایی و تب ها ی مزمن می توانند نشانه بدخیمی باشند . در صورت وجود این علائم  به پزشك مراجعه نمایید.

-    پیدایش توده های بزرگ شونده در هر جای بدن ممكن است  نشانه ای از یك سرطان باشد.

-پیشگیریبسیار بهتر از درمان است.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.