• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/01/16
  • تاريخ :

صراط مستقیم

گفت پیغمبر كه دایم بهر پند

دو فرشته‌ی خوش منادی می‌كنند

كای خدایا منفقان را سیر دار

هر درمشان را عوض ده صد هزار

ای خدایا ممسكان را در جهان

تو مده الازیان اندر زیان

ای بسا امساك كز انفاق به

مال حق را جز به امر حق مده

كاشتران قربان همی كردند تا

چیره گردد تیغشان بر مصطفا

در نُبی انذاراهل غفلت است

كان همه انفاق‌ها شان حسرت است

سروران مكه در حرب رسول

بودشان قربان به اومید قبول

بهر این مومن همی گوید ز بیم

در نماز اهدالصراط المستقیم


منفقان: انفاق كنندگان
ممسكان: خسیس، بخیل، ‌امساك كنندگاناز انفاق، ‌دوری كنندگان
نُبی: ‌قرآن
انفاق: بخشیدن مال

بیت اولاشاره است به حدیثی از پیامبر  صلی الله علیه و آله:

‌روزی نیست كه بندگان حق صبح كنند مگر آن كه دوفرشته از آسمان فرود آیند، ‌یكی می‌گوید: ‌خدایا بخشندگان را عوض ده و آن دیگر می‌گوید: ‌خدایا مردم ممسك را تباهی مال ده .
بیت پنجم اشاره دارد به آیه 35 ازسوره انفال: «ان الذین كفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثمتكون علیهم حسرة ثم یغلبون "؛ كافران اموال خود را انفاق می‌كنند تا این كه راهخدا را ببندند. پس به زودی مال‌هاشان بر سر این پندار یاوه برود حسرتش بر دل آنهاماند و آنگاه مغلوب شوند.»
مولانا در بیت هفتم طلب صراط مستقیم را از خدا بدینسبب می‌داند كه آدمی گاهی اوقات توهم امر نیك می‌كند در حالی كه عملا در جدال بارسول خداست . همچون سران مكه كه به امید پیروزی بر پیامبر در جنگ بدر روزانهده شتر قربانی می‌كردند .منبع:

http://www.monadi.comگردآوری و توضیح: سعید اعتماد مقدم

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName