تبیان، دستیار زندگی
اعت از قناعت كی تو جان افروختی؟                       از قناعت‌ها تو نام آموختی گفت پیغمبر: قناعت چیست؟ گنج                   گنج را تو وانمی‌دانی ز رنج این قناعت نیست جز گنج روان                       تو مزن لاف، ای غم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قناعت


از قناعت كی تو جان افروختی؟                       از قناعت‌ها تو نام آموختی

گفت پیغمبر: قناعت چیست؟ گنج                   گنج را تو وانمی‌دانی ز رنج

این قناعت نیست جز گنج روان                       تو مزن لاف، ای غم و رنج روان

مولوی در این ابیات به یكی از خصلت‌های نیكِ نیكمردان یعنی قناعت اشارت دارد و به شعاریان و كسانی كه فضیلت‌ها لغلغه‌ی زبان آنان است می‌گوید كه: نتوانستی جانت را از قناعت فربه و پر نمایی، و قناعت را نه تنها گنج نمی‌بینی كه آن را رنج هم می‌دانی .

مولانا در بیت دوم اشاره می‌كند به قولی از پیامبر صلی الله علیه و آله كه:‌«القناعه كنز لا ینفی»؛ قناعت گنجی است كه پایان نمی‌پذیرد.

برخی گویند قناعت، ترك كردن آنچه در دست مردم است و بخشش كردن آنچه در دست خود است .

قناعت بسنده كردن به داده‌ی حق است و بی‌نیازی از غیر آن .

عطار می‌گوید :

قناعت بایدت پیوسته حاصل                    كه تا از تو نگردد ملك زایل

كه مغز ملك و ملك استطاعت                  نخواهد بود چیزی جز قناعت

و باز عطار می‌گوید :

هیچ كس را در جهان بحر و برّ                  از قناعت نیست ملكی بیشتر

و:

الا ای بی خبر تا كی نشینی                  قناعت كن اگر مرد یقینی

منبع: HTTP://WWW.MONADI.COM

گردآوری و توضیح: سعید اعتماد مقدم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.