• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:53
  • تاريخ :

نی

آلات موسیقی بادی مثل فلوت، قره نی، كلارینِت و فلوت لوله های سوراخ دار هستند. شما می توانید برای خودتان یك نی با لوله مقوایی بسازید و به كمك آن آهنگ های متفاوت را بنوازید.

 

وسایل مورد نیاز

 

 نی

 

١- با فشار یك طرف نی را صاف كنید. كناره های آن را ببرید تا نوك تیز شود.

 نی

٢- كاغذ رسم را روی یك طرف لوله بپیچید و با نوار چسب آن را بچسبانید.

 نی

٣- با مداد سوراخی در وسط كاغذ رسم بوجود آورید.

 نی

٤- با دقت طرف صاف نی را درون سوراخ ببرید.

 نی

٥- با مداد شش سوراخ در طول لوله بوجود آورید.

 نی

٦- با انگشتانتان سوراخ ها را بگیرید و در نی بدمید. با برداشتن و گذاشتن انگشتان بر روی سوراخ ها شما می توانید زیر و بمی صدا را تغییر دهید.

 نی

 

 نی
نی اَنبان

برای نواختن نی انبان، نوازنده كیسه را می فشرد، و بر اثر آن هوا به درون لوله ها فرستاده می شود. لوله سوراخ دار باعث نواختن موسیقی می شود. هر یك از لوله ها فقط یك آهنگ را بوجود می آورد.

 

 

 

 

بازگشت

UserName