تبیان، دستیار زندگی
شیر آب خانه تان را باز كنید، فوراً آب جریان می یابد. ممكن است آب گرم یا سرد باشد و معمولاً به اندازه كافی خالص است كه بتوان آشامید. آب از یك مخزن، مثل دریاچه، رودخانه، چشمه یا چاه، نشأت می گیرد و معمولاً قبل از رسیدن به خانه شما تصفیه می شود، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیستم آب

شیر آب خانه تان را باز كنید، فوراً آب جریان می یابد. ممكن است آب گرم یا سرد باشد و معمولاً به اندازه كافی خالص است كه بتوان آشامید. آب از یك مخزن، مثل دریاچه، رودخانه، چشمه یا چاه، نشأت می گیرد و معمولاً قبل از رسیدن به خانه شما تصفیه می شود، و از طریق لوله های زیر زمینی منتقل می گردد. ممكن است آب مستقیماً به شیر آب سرد خانه تان فرستاده شود، یا ابتدا در مخزنی ذخیره شده و سپس به شیرها منتقل گردد. یك آب گرمكن (كه با گاز، زغال، برق یا خورشید كار می كند) آب را گرم نموده و پس از آن به شیر آب گرم خانه تان منتقل می گردد.

از برج آب تا شیر

معمولاً آب از یك مخزن آب نزدیك (كه در ارتفاع بالاتری نسبت به منزل شما قرار دارد) تأمین می شود. نیروی گرانش زمین باعث جریان یافتن آب به سمت پایین در لوله ها می شود و بدین ترتیب در آب انبار یا مخازن زیر سقفی ذخیره می گردد. هرگاه شما شیر آبی را باز می كنید، آب (به وسیله لوله ها) از مخزن به شیر منتقل می گردد. مخازن ذخیره سازی آب (در منازل) یك شیر شناور دارند كه اجازه نمی دهد آب از یك حد معینی بیشتر پر شود، به عبارت دیگر از سر ریز شدن آب جلوگیری می كند. مدلی از این سیستم را بسازید.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

آنچه شما نیاز دارید:

اره، ٣٠ سانتیمتر لوله پلاستیكی انعطاف پذیر، چسب، شیری كه به لوله خوب محكم شود، بادكنك بلند، قیچی، میله سیخی، گریس، چسب نواری، گیره رو میزی، سوهان گرد، دریل و مته ٣ و ٨ میلیمتری، میله چوبی به طول ٣٥ میلیمتر و قطر ٨ میلیمتر، سه بطری ٥ لیتری با مقطع مربع، سه جعبه بزرگ برای نگه داشتن بطری ها، خط كش فلزی، اره، چوب چندلایه به ابعاد ٠.٥*٦*١٦ سانتیمتر، تكه چوب به ابعاد ٠.٥*٢.٥*٦.٥ (با یك سوراخ ٨ میلیمتری به فاصله ١.٥ سانتیمتر از گوشه آن)، توپ پلاستیكی تو خالی به قطر ٨ سانتیمتر

 سیستم آب

١- بالای بطری را بردارید. این تكه قسمتی از شیر است و زیر مخزن قرار می گیرد. همانند شكل زیر، سوراخ هایی در قسمت شیر (برای لوله ها) ایجاد كنید. شیاری در زیر سوراخ ایجاد كنید.

سوراخ هایی برای میله و شكافی برای چوب چندلایه ایجاد كنید.

 سیستم آب سیستم آب

٢- سر یك بطری دیگر را بریده و دور بیاندازید تا مخزن آب ایجاد گردد. سوراخی به اندازه لوله در نزدیكی پایین مخزن ایجاد كنید. قسمت مستطیل شكل از بطری سوم را ببرید تا آب انبار ساخته شود. در طرف دیگر آب انبار و در نزدیكی در آن، سوراخی ایجاد كنید.

 سیستم آب

٣- گردن یك بادكنك بلند را بریده تا یك لوله لاستیكی ساخته شود. یك لوله ١٠ سانتیمتر در هر طرف لوله لاستیكی فرو كنید و با نوار چسب محكم كنید. حدود ٤ سانتیمتری از میانه لوله لاستیكی (بادكنكی) را آزاد بگذارید تا همانند شیر عمل كند.

 سیستم آب

٤- به كمك مته ٣ میلیمتری سوراخی در میله چوبی (به فاصله ٥ میلیمتر از یك طرف آن) ایجاد كنید. این طرف میله چوبی همانند لولا عمل می كند. یك سوراخ ٨ میلیمتری در یك طرف توپ ایجاد كنید، سپس توپ را به طرف دیگر میله چوبی بچسبانید.

 سیستم آب

٥- دو پخ ٤٥ درجه روی تكه چوب ایجاد كنید (روی طرفی كه از سوراخ دور است). میله چوبی را از سوراخ عبور دهید. چوب را به میله بچسبانید (به فاصله ٥ سانتیمتر از طرف لولایی آن). در ضمن سعی كنید طرف پخ خورده موازی سوراخ میله چوبی باشد.

 سیستم آب

٦- شیر را از سوراخ های قسمت شیر عبور دهید به طوری كه لوله لاستیكی داخل بطری قرار گیرد. میله چوبی را به شكل لولا نصب كنید (به وسیله میله ای كه از سوراخ میله چوبی عبور كرده). بدین ترتیب، تكه چوب پخ خورده می تواند روی شیر اثر بگذارد.

 سیستم آب

٧- تخته چوب چندلایه مستطیلی را از شكاف های قسمت شیر عبور دهید. اگر شما توپ روی میله چوبی را بلند كنید، بایستی قسمت پخ خورده چوب بتواند لوله لاستیكی را روی تخته چوب فشرده كند (قبل از آنكه میله چوبی به بدنه بطری گیر كند).

 سیستم آب

٨- طرف آزاد لوله پلاستیكی (كه دور از توپ است) را وارد سوراخ مخزن كنید. با فشار، شیر را به انتهای لوله ١٠ سانتیمتری وارد كنید. طرف دیگر این لوله را وارد آب انبار كنید. بررسی كنید تمام اتصالات آب بندی باشند. سپس شیر را ببندید.

 سیستم آب

٩- مخزن را روی جعبه ٣٨ سانتیمتری قرار دهید و قسمت شیر را روی جعبه ٣٠ سانتیمتری بگذارید. آب انبار را روی جعبه كوچكی قرار دهید به طوری كه توپ داخل مخزن باشد و ظرف سینك زیر شیر قرار گیرد.

 سیستم آب

١٠- آب از مخزن به سمت آب انبار جریان می یابد، و در نتیجه توپ شناور بالا می آید. چوب پخ خورده به سمت لوله لاستیكی بالا می آید، و آن را تحت فشار قرار می دهد. هنگامی كه آب انبار پر می شود لوله لاستیكی به حدی فشرده می شود كه دیگر اجازه عبور آب را نمی دهد.

 سیستم آب

١١- وقتی عبور آب از مخزن به آب انبار متوقف شد شیر را باز كنید تا سینك پر شود. در این هنگام سطح آب پایین می آید و در نتیجه شیر برای پر كردن مجدد آب انبار باز می شود.

سیستم آب

تصفیه آب

تجهیزات آب و فاضل آب ابتدا رسوبات را از آب پالایش می كنند، سپس بوسیله باكتری ها مواد آلوده را از آب پاك می كنند.

سیستم آب

بازگشت