تبیان، دستیار زندگی
شیر جریان عبوری از سیال (مایع یا گاز) را تنظیم می كند. بسیاری از شیرها یك طرفه هستند و اجازه می دهد سیال فقط در یك جهت جریان یابد. به عنوان مثال، شیر چرخ خودرو اجازه ورود هوا را می دهد اما هوا نمی تواند از آن خارج شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شیر یك طرفه

شیر جریان عبوری از سیال (مایع یا گاز) را تنظیم می كند. بسیاری از شیرها یك طرفه هستند و اجازه می دهد سیال فقط در یك جهت جریان یابد. به عنوان مثال، شیر چرخ خودرو اجازه ورود هوا را می دهد اما هوا نمی تواند از آن خارج شود. اغلب لازم است سیال با فشار از شیر عبور داده شود، این ممكن است توسط فشار تلمبه صورت گیرد. شیرها در بسیاری از ماشین ها این امكان را فراهم می كنند كه ماشین با بازده و ایمنی بیشتر كار كند. به عنوان مثال، شیرهایی كه با دماپا كار می كنند، جریان گاز را طوری تنظیم می كنند تا دمای اجاق ثابت بماند. شیرهای ایمنی در دیگ های بخار مانع از انفجار آنها می شوند، وقتی فشار بخار به حد بحرانی و خطرناك می رسد این شیرها اجازه خروج بخار را می دهند.

شیر یك طرفه

شیر چرخ خودرو شیر یك طرفه

بر آمدگی در شیلنگ هوای تلمبه، میله ای را در شیر چرخ خودرو به داخل فشار می دهد. این باعث می شود میله شیر به داخل حركت كند و در نتیجه شیر برای ورود هوا (از تلمبه به سمت لاستیك) باز شود.

وقتی شیلنگ هوای تلمبه برداشته می شود، فنری شیر هوا را بسته و مانع خروج باد می گردد. اگر چرخ خیلی باد شود، راننده می تواند میله را فشار دهد تا هوا خارج شود.

پرواز در امنیت

در بالن های هوای گرم، سبد بالن چندین سیلندر سوخت پروپان فشرده و یك سری مشعل (كه این سوخت ها را می سوزانند) را حمل می كند. شعله از مشعل به سمت بالا قد می كشد و هوای داخل بالن را گرم می كند و باعث می گردد بالن در آسمان به پرواز در آید. چندین شیر مختلف اجازه می دهند كه خدمه بتوانند بالن را در ایمنی كامل به پرواز در آورند. شیر ایمنی روی سیلندر ها مانع از این می شود كه فشار پروپان خیلی زیاد شود. شیر سوخت مایع جریان مایع پروپان از سیلندر به مشعل را كنترل می كند.

شیر یك طرفه

خدمه شیر اصلی روی مشعل را باز می كند تا سوخت به مارپیچ داغ تزریق شود. در آنجا سوخت (قبل از سوختن) بخار می شود. شعله راهنما (كه سوخت را آتش می زند) نیز برای خودش شیری دارد.

شیر یك طرفه

شیر یك طرفه بادكنك

باد كردن بادكنك زحمت زیادی دارد، چه شما آن را با دهان یا با تلمبه دوچرخه یا تلمبه بادكنك باد كنید. در هر حال، با شل كردن دهنه آن باد خارج می شود. یك شیر یك طرفه ساده بسازید كه بتوان آن را به سر بادكنك وصل نمود. به طوری كه هر وقت شما هوا را به داخل بادكنك می دمید یا تلمبه می كنید، هوا داخل بادكنك باقی بماند و از آن خارج نشود.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

وسایل مورد نیاز

دو لوله پلاستیكی انعطاف پذیر به طول ١٠سانتیمتر، لوله نازك تر باید به سختی وارد لوله پهن شود، ساچمه ای كه براحتی داخل لوله پهن حركت كند ولی از لوله نازك عبور نكند، چسب نواری، بادكنك، كاتر، دم باریك، قیچی، گریس، خط كش، تلمبه دوچرخه یا بادكنك و شیلنگ رابط

١- لوله باریك را به دو تكه ٥سانتیمتری ببرید. انتهای یكی از آنها را گریس بزنید و حدود ٢.٥سانتیمتر آن را داخل لوله پهن كنید.

 شیر یك طرفه

٢- انتهای لوله نازك دیگر را به شكل اریب، تحت زاویه ٤٥ درجه، ببرید. سپس ساچمه را داخل لوله پهن قرار دهید.

 شیر یك طرفه

٣- طرفی از لوله نازك، كه اریب برش خورده را گریس بزنید. آن را حدود ٢.٥سانتیمتر داخل طرف باز لوله پهن نمایید (دقت كنید ساچمه داخل آن باشد).

 شیر یك طرفه

٤- سر بادكنك را روی شیری كه ساخته اید بكشید و با نوار چسب آن را بچسبانید، دقت کنید بادكنك به لوله اریب برش خورده متصل باشد. رابط تلمبه را با نوار چسب به طرف دیگر شیر بچسبانید. بادكنك را در دست گرفته و به كمك آن بادكنك را باد كنید. بادكنك دائماً باد می شود زیرا شیر یك طرفه اجازه ورود هوا به بادكنك را می دهد اما مانع خروج هوا از آن می گردد.

شیر یك طرفه

در تصاویر زیر طرز كار شیر یك طرفه را مشاهده می كنید.

شیر یك طرفه شیر یك طرفه

شیر یك طرفه

بازگشت