• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:52
  • تاريخ :

دو تا در یكی!

آیا چشمتان به شما كلك می زند؟ آیا شما می توانید دو تصویر را در یك تصویر ببینید؟

این اتفاق روی می دهد زیرا پس از آنكه جسمی از مقابل چشمتان گذشت، شما همچنان برای مدت كوتاهی آن را می بینید.

 

وسایل مورد نیاز

 

 دو تا در یكی!

 

١- به كمك پرگار دایره ای بر روی مقوا بكشید. دور آن را ببرید.

 دو تا در یكی!

٢- دو سوراخ در نزدیكی كناره مقوا ایجاد كنید. سپس دایره ای روی یك طرف مقوا رسم كنید.

 دو تا در یكی!

 

٣- ضربدری بر روی طرف دیگر مقوا رسم نمایید.

 دو تا در یكی!

 

٤- حلقه كش ها را از هر سوراخ عبور دهید.

 دو تا در یكی!

٥- مقوا را چندین دور بچرخانید تا كش سفت پیچیده شود.

 دو تا در یكی!

٦- مقوا را رها كنید. بدین ترتیب مقوا می چرخد و شما ضربدر را داخل دایره می بینید.

دو تا در یكی!

 

نمونه ای از این پروژه را در شكل زیر مشاهده می كنید.

 دو تا در یكی!

فیلم

فیلم یك نوار طولانی از عكس ها است، به طوری كه هر كدام تفاوت جزئی با عكس قبلی شان دارند. یك پروژكتور عكس ها را به سرعت، و یكی پس از دیگری، بر روی پرده می اندازد و شما می توانید تركیب آنها را به صورت فیلم ببینید.

 دو تا در یكی!

 

بازگشت

UserName