تبیان، دستیار زندگی
اوسیلاتور را به یك سر سیم آنتن وصل كنید. اوسیلاتور ولتاژ متناوبی را به آنتن اعمال می كند، و یك میلیون بار در هر ثانیه، ولتاژ از ٠ تا ٩ولت و مجدداً از ٩ولت به ٠ولت تغییر می كند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طرز كار فرستنده

اوسیلاتور را به یك سر سیم آنتن وصل كنید. اوسیلاتور ولتاژ متناوبی را به آنتن اعمال می كند، و یك میلیون بار در هر ثانیه، ولتاژ از ٠ تا ٩ ولت و مجدداً از ٩ ولت به ٠ ولت تغییر می كند.

در فرستنده، بار الكتریكی در سیم آنتن بالا و پایین می رود، و باعث می شود امواج رادیویی از سیم آنتن ارسال شود. این امواج رادیویی توسط رادیو AM دریافت شده و تقویت می گردد، و در نهایت به بلندگو فرستاده می شود تا صفحه آن به جلو و عقب حركت نموده، و در نتیجه صدایی تولید گردد.

از طرف دیگر، منبع صدا (مثلاً ضبط صوت یا پخشCD) معمولاً به بلندگو یا گوشی وصل می شود. این دستگاه ها برقی را به بلندگو ارسال می كنند كه متناسب صدای ضبط شده است، و در نتیجه بلندگو متناسب این برق به حركت در آمده و هوا را به حركت در می آورد و بدین ترتیب امواج صوتی بازسازی می گردد.

در شكل زیر نمودار موج صدا را مشاهده می كنید.

طرز كار فرستنده

در فرستنده ما، منبع صدا به جای بلندگو به ترانسفورمر وصل شده است.

طرف دیگر ترانسفورمر به منبع ولتاژ اوسیلاتور وصل است. منبع صدا باعث می گردد ترانسفورمر ولتاژی را به اوسیلاتور اضافه یا كم نماید (به همان شكل كه می توانست صفحه بلندگو را به جلو و عقب براند)

وقتی ولتاژ منبع برق اوسیلاتور كم و زیاد می شود، شدت برق ارسالی به آنتن نیز زیاد و كم می گردد. در این صورت نوسان ولتاژ، دیگر ٩ ولت نخواهد بود. در این حالت ولتاژ بین ٠ ولت تا ١٠ ولت تغییر می كند، زیرا ولتاژ ترانسفورمر به ولتاژ باتری اضافه و كم گردیده است.

در تصویر زیر شكل برق ارسالی به آنتن را مشاهده می كنید.

طرز كار فرستنده

برق در حال تغییر در آنتن امواج رادیویی را ارسال می كند. امواج رادیویی، شكلی همانند امواج آنتن را دارند. در هر حال، از آنجا كه فرستنده و گیرنده مستقیماً به یكدیگر وصل نیستند، بنابراین گیرنده نمی داند چه مقداری را به عنوان مقدار صفر در نظر گرفته است. آنچه كه گیرنده می بیند امواج رادیویی است كه دامنه اش دائماً در حال تغییر می باشد. در گیرنده، صفر، برابر متوسط برق امواج دریافتی است. بدین ترتیب امواج دریافتی توسط گیرنده چیزی شبیه شكل زیر می باشد.

طرز كار فرستنده

اگر ما این موج را به گوشی بفرستیم، چیزی نمی توانیم بشنویم، زیرا متوسط ولتاژ، صفر است. به همین دلیل در سر راه ولتاژ ارسالی به گوشی دیود (ژرمانیم) قرار داده شده است.

دیود كلك جالبی می زند! در واقع دیود فقط اجازه عبور برق در یك جهت را می دهد. به عبارت دیگر، قسمتی از نمودار ولتاژ كه بالای صفر است می تواند از دیود عبور كند، اما قسمتی كه ولتاژ كمتر از صفر است متوقف شده و از دیود عبور نمی كند.

در شكل زیر نمودار ولتاژی بعد از دیود را می بینید.

طرز كار فرستنده

تمام قله های جزئی برق، یك میلیون بار در ثانیه روی می دهد، و این خیلی سریع تر از آن است كه گوش ما بتواند بشنود، و حتی خیلی سریع تر از آن است كه صفحه بلندگو بتواند متناسب آن به حركت در آید. اما از آنجا كه همه آنها صفحه بلندگو را هل می دهند، تمام هل های كوچك جمع شده و صفحه بلندگو را به حركت در می آورند. از آنجا كه برخی از هل های جزئی قوی تر از دیگران است (ستون های آبی بلندتر در نمودار بالا) بنابراین می توانند صفحه بلندگو را بیشتر از آنهایی كه ضعیف ترند حركت دهند.

در شكل زیر نمودار موج دریافتی را می بینید.

طرز كار فرستنده

صدای دریافتی یك كپی معتبر از موج صدای در فرستنده است.

جرقه و صدای تق تق

امواج رادیویی بسازید و آن را ارسال كنید. ابتدا دو سیم را به باتری وصل كنید، سپس انتهای یكی از سیم ها را به قسمت فلزی سوهان وصل نمایید. در پایان سر آزاد سیم دیگر را روی سطح سوهان بكشید تا جرقه هایی ایجاد گردد. در هر جرقه جریان وصل و قطع می گردد و بدین ترتیب امواج رادیویی ایجاد می شود. اینها نشانگر امواج رادیویی هستند كه از ایستگاه رادیویی ارسال می شوند. آنتن رادیو امواج ارسالی از سوهان را دریافت نموده و صدای تق تق تولید می كند. شما به جای صدای انسان یا موسیقی، صدای تق تق می شنوید زیرا در اینجا امواج رادیویی (همانند آنچه كه از ایستگاه رادیویی می آید) مدوله نشده اند.

وسایل مورد نیاز

باتری ٤.٥ولتی ، سیم ، سیم لخت كن، چسب نواری، قیچی، رادیو، سوهان

طرز كار فرستنده

١- به كمك سیم لخت كن، انتهای دو سیم ٣٠ سانتیمتری را لخت كنید. با نوار چسب، انتهای هر یك از سیم ها را به پایانه های باتری بچسبانید.

طرز كار فرستنده

٢- انتهای آزاد یكی از سیم ها را (فرق نمیكند مربوط به كدام سر باتری باشد) به قسمت فلزی دسته سوهان بچسبانید (با نوار چسب)، تا اتصال الكتریكی خوبی با آن برقرار شود.

طرز كار فرستنده

٣- كلید رادیو را رویAM یا FM تنظیم كنید و سوهان را در نزدیكی آن قرار دهید. انتهای آزاد سیم را به شكل افشان در آورید، سپس انتهای افشان شده را روی سوهان بكشید.

طرز كار فرستنده

لوج و ماركونی

هاینریش هرتز، دانشمند آلمانی (٩٤-١٨٥٧)، به كمك جرقه وجود امواج رادیویی را در سال ١٨٨٨ كشف كرد. شش سال پس از آن، اولیور لوج، دانشمند انگلیسی (١٩٤٠-١٨٥١) بر اساس كشف هرتز، اولین پیغام رادیویی را بر اساس كدهای مرس فرستاد. این ارتباط بین دو ساختمان مبادله شد. گاگیلو ماركونی، مخترع ایتالیایی (١٩٣٧-١٨٧٤) تصمیم گرفت رادیو را به عنوان ابزاری برای ارتباطات گسترش دهد. وی كارش را در سال ١٨٩٥ شروع كرد و در سال ١٩٠١ موفق شد پیغامی را از یك سوی اقیانوس اطلس طرف به مقابل آن ارسال كند. در سال ١٩٠٦، مدولاسیون (كه اجازه می دهد صدا بوسیله امواج رادیویی ارسال گردد) توسط رجیناند فیسندن، مهندس كانادایی (١٩٣٢-١٨٦٦)، اختراع شد.

مارکونی

بازگشت