• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:52
  • تاريخ :

حس لامسه

ما به راحتی اجسامی كه به پوستمان تماس پیدا می كنند را احساس می كنیم. اعصاب پوست ما آنها را دریافت نموده و به ما می گویند كه چقدر آنها نرم، گرم یا دردنك هستند. اما حس لامسه ما چقدر خوب عمل می كند؟

وسایل مورد نیاز:

 

1- به كمك پرگار و خط كش سه دایره تو در تو بر روی مقوا رسم كنید.

 

حس لامسه

دایره ها باید به قطر 2 و 5 و 10 سانتیمتر باشند.

 

2- دایره بزرگ تر را ببرید و نواحی مختلف را رنگ كنید.

حس لامسه

3- با پارچه چشم دوستتان را ببندید.

حس لامسه

4- دو یا سه سوزن را روی دایره مركزی بچسبانید. مطمئن شوید كه سوزنها در یك سطح باشند.

حس لامسه

5- به آرامی سوزن ها را روی دست دوستتان فشار دهید. او چند سوزن را لمس می كند؟ سپس كف دست و انگشتان وی را مورد آزمایش قرار دهید.

حس لامسه

 

6- مجدداً با سوزنهای چسبیده بر روی دایره میانی و خارجی آزمایش كنید. دست دوستتان فقط هنگامی می تواند تمام سوزنه را حس و آشكار كند كه در دایره خارجی قرار گرفته باشند.

حس لامسه

 

نواختن موسیقی

 

نواختن وسایلی مثل ساكسفون به حس لامسه خیلی قوی نیاز دارد. نوازندگان از لب و انگشت استفاده می كنند زیرا حساس ترین اعضاء بدن هستند.

UserName