تبیان، دستیار زندگی
آلت های موسیقی چگونه صدا درست می كنند؟ طبلی بسازید و ببینید چگونه می توان زیر و بمی صدا را تغییر داد ی آهنگ صدا را بلندتر یا كوتاه تر نمود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طبل پلاستیكی

آلت های موسیقی چگونه صدا درست می كنند؟

طبلی بسازید و ببینید چگونه می توان به صورت زیر و بمی صدا را تغییر داد یا آهنگ صدا را بلندتر یا كوتاه تر نمود.

وسایل مورد نیاز

طبل پلاستیكی

١- پلاستیكی بر روی یك كاسه قرار دهید. محكم پلاستیك را بكشید و با یك حلقه كش آن را ببندید.

طبل پلاستیكی

٢- پلاستیك را محكم بكشید تا سطح آن بر روی كاسه صاف شود. با قلم بر روی آن ضربه بزنید. صدای طبل شنیده می شود.

طبل پلاستیكی

طبل سخنگو

طناب های نازك روی این طبل آفریقایی، زیر و بمی صدا را تغییر می دهد. وقتی در حین ضربه زدن به طبل آنها را می كشید باعث بلند و كوتاه شدن آهنگ صدا می شود و اصواتی همانند زبان آفریقایی به وجود می آورد!

 طبل پلاستیكی

بازگشت