• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:52
  • تاريخ :

تلمبه صدا

صدا درون هوا (بوسیله امواج نامرئی پخش شونده) حركت می كند به همان صورت كه موج در آب حوض پخش می شود. ما به این امواج "موج صوتی" می گوییم. موج صوتی را به سمت مانعی پرتاب كنید و ببنید وقتی به آن می رسد چه اتفاقی روی می دهد.

 

وسایل مورد نیاز

 

تلمبه صدا

 

1- به كمك یك لوله دایره ای را روی یك تكه كاغذ رسم كنید.

تلمبه صدا

2- دایره را ببرید.

 

تلمبه صدا

 

3- به كمك مداد سوراخی در وسط دایره درست كنید.

تلمبه صدا

4- با نوار چسب دایره را محكم به انتهای لوله بچسبانید.

تلمبه صدا

5- پلاستیكی را روی دهانه دیگر لوله تا بزنید، و آن را با یك حلقه كش ببندید.

تلمبه صدا

6- نوار كاغذی را خم نموده و با نوار چسب انتهای آن را به سطح صافی بچسبانید طوری كه سر دیگر آن بلند و آزاد باشد.

تلمبه صدا

7- لوله را طوری نگه دارید تا محل سوراخ آن در نزدیكی بالای نوار كاغذ قرار گیرد. محكم روی طرف دیگر لوله ضربه بزنید.

تلمبه صدا

سُرخوردن برف

در بهمن، حجم بسیار زیادی از برف به طور ناگهانی به پایین سر می خورد. صدای بلند می تواند باعث و سبب بهمن باشد. امواج صوتی برف را تكان و حركت می دهند و باعث لغزیدن آن می شوند.

 تلمبه صدا

بازگشت

UserName