• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:51
  • تاريخ :

آشكارساز صدا

گوش ما چگونه صداهای اطراف را می شنود؟ یك طبل پلاستیكی بسازید و این سوال را بررسی كنید. گوش شما صدا را به همین نحو آشكار و دریافت می كند.

 

وسایل مورد نیاز:

آشكارساز صدا

 

١- یك تكه پلاستیك را بزرگتر از دهانه كاسه ببرید.

آشكارساز صدا

٢- پلاستیك را تنگ و محكم روی كاسه بكشید و آن را با یك حلقه كش ببندید.

آشكارساز صدا

٣- پلاستیك را با نوار چسب به پایین ببرید تا كشیده باقی بماند.

آشكارساز صدا

٤- مقداری جو یا برنج روی سطح طبل بریزید.

آشكارساز صدا

٥- ماهی تابه را نزدیك طبل قرار دهید و با قاشق محكم به آن ضربه بزنید. دانه های برنج بالا و پایین می پرند.

آشكارساز صدا

داخل گوش

داخل هر یك از گوش های شم صفحه پوستی به نام پرده گوش قرار دارد. صدا توسط گوش بیرونی شما (عضوی كه شما می توانید ببینید) به سمت پرده گوشتان هدایت می شود. وقتی صدا به پرده گوش می رسد آن را به ارتعاش در می آورد، بنابراین شما صدا را می شنوید.

 

UserName