تبیان، دستیار زندگی
توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند. ما كار را با ظرف آلومینیومی نوشابه شروع می كنیم، و یك سوم پایین آن را برش می دهیم تا فنجان كوچكی حاصل شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موتور حرارتی دوار

ما می توانیم موتورهای حرارتی (كه در قایق بخار استفاده كردید) را به روش های مختلفی بكار گیریم.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

موتور حرارتی دوار

ما كار را با ظرف آلومینیومی نوشابه شروع می كنیم، و یك سوم پایین آن را برش می دهیم تا فنجان كوچكی حاصل شود.

سپس با یك دم باریك (به دقت طوری كه دستتان بریده نشود) لبه های تیز را خم می كنید تا آراسته شود. البته زیاد نگران یكنواختی آن نباشید، زیرا در عملكرد موتور اثری ندارد. سپس با ضربه، یك گودی در ته قوطی ایجاد كنید، بعداً در این گودی شمع قرار می گیرد. به كمك كاغذ سوراخ كن (دستگاه پانچ) دو سوراخ در كناره های قوطی (و در روبروی هم) ایجاد كنید. این سوراخ ها برای نگه داری لوله های مسی هستند.

موتور حرارتی دوار

سپس شمعی (مثل شمعی كه در قایق استفاده كردید) را در ته قوطی بگذارید، و ورق آلومینیومی را دور شمع قرار دهید تا شمع در مركز قوطی قرار گیرد.

موتور از لوله ٨/١ اینچ مسی (نرم) ساخته می شود. این لوله را می توانید از تعمیرگاه های یخچال تهیه نمایید. البته لوله ٤/١ اینچ مسی بیشتر پیدا

موتور حرارتی دوار

می شود ولی لوله ٨/١ اینچی با شعله شمع كوچك (و قایق سبك) بهتر كار می كند.

بهترین راه برای برش لوله، استفاده از لوله بُر است. شما می توانید از اره نیز استفاده كنید، اما براده های را به كمك چاقو یا سنباده تمیز كنید.

لوله را به نرمی حول قلم یا مداد بزرگ خم كنید تا سه حلقه در وسط آن شكل گیرد. انتهای لوله را خم كنید تا از سوراخ روی بدنه قوطی عبور كند. این كار كمی مشكل به نظر می رسد اما از پس آن بر می آیید.

موتور حرارتی دوار

سپس انتهای لوله ها را به نرمی خم كنید تا تحت زاویه قائمه قرار گیرند. انتهای هر لوله در خلاف جهت دیگری قرار داشته باشد، تا وقتی در آب قرار گرفت بتواند بچرخد.

موتور حرارتی دوار

در پایان موتور را در آب قرار دهید. لوله مسی باید پر از آب باشد. راه راحت برای پر كردن لوله این است كه یك سر لوله را زیر آب قرار داده و طرف دیگر آن را بمكید، بدین ترتیب لوله پر از آب می شود. دو انتهای باز لوله باید در زیر آب قرار داشته باشد.

موتور حرارتی دوار

حال شمع را روشن كنید. خواهید دید كه این موتور در هر ثانیه یك دور در آب می چرخد.

این موتور چگونه كار می كند؟

وقتی آب داخل حلقه لوله به جوش می آید، بخار منبسط می شود. این آب داخل لوله را به عقب می راند. عكس العمل آن موتور را به جلو هل می دهد. وقتی بخار باز هم منبسط می شود، به بخشی از لوله كه برای پر شدن آب است می رسد. این قسمت لوله خنك است، و در نتیجه بخار سرد شده و به شكل آب در می آید و در نتیجه به عقب باز می گردد. این باعث بوجود آمدن خلاء شده و آب بیشتری را به داخل لوله می كشد.

بازگشت