تبیان، دستیار زندگی
قبل از همه یك نكته ای در مورد این رادیو بایستی بدانید : ممكن است این رادیو در جایی كه شما زندگی می كنید كار نكند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یك رادیوی خیلی ساده

نکته: ممكن است این رادیو در جایی كه شما زندگی می كنید كار نكند.

 یك رادیوی خیلی ساده

برای اینكه این رادیو ساده به خوبی كار كند، لازم است ایستگاه رادیویی به شما نزدیك باشد. اگر این رادیو در جایی كه شما هستید درست كار نكرد، می توانید قطعات آن را در سایر رادیوهایی كه ارائه شده استفاده نمایید، یا این رادیوی بسیار ساده را در نزدیكی یك ایستگاه رادیویی آزمایش نمایید. در هر حال، این رادیو به حدی ساده است كه ممكن است وسوسه شوید آن را بسازید.

اگر گوشی شما به فیش وصل است آن را ببرید، به طوری كه دو سیم بلند از گوشی بدست آید. اگر سیم ها به هم تابانده شده بوندد، فقط كافی است چند تاب انتهای سیم را باز كنید.

انتهای سیم گوشی را لخت كنید. البته می شود این روكش را با ناخن نیز برداشت. اما استفاده از سیم لخت كن بهتر است.

انتهای لخت یكی از سیم های گوشی را حول دیود ژرمانیوم بپیچید. اگر لحیم كاری بلد هستید، می توانید آن را لحیم كنید، اما این كار لزومی ندارد. كمی نوار چسب روی این اتصال بچسبانید.

یك رادیوی خیلی ساده

سر دیگر سیم دیود را به شیر آب سر وصل كنید و روی آن را نوار چسب بزنید. این یك اتصال خوب به زمین است. بر این اساس به آن "زمین" یا "اتصال زمین" می گویند.

سیم آزاد گوشی را به دست بگیرید. این باعث می شود بدن شما به عنوان آنتن رادیو عمل كند. گوشی را روی گوشتان قرار دهید. اگر نزدیك یك ایستگاه رادیویی قوی باشید، می توانید صدای آن را به خوبی بشنوید. البته ممكن است صدای چند ایستگاه را نیز دریافت نمایید.

اگر صدایی دریافت ننمودید، بایستی از یك آنتن بهتر استفاده كنید. برای این كار می توان سیمی كه با دست گرفته بودید را به پنجره فلزی، دودكش خانه یا هر سیم بلند دیگر وصل كنید. اگر انتهای سیم بلند روی پشت بام یا درخت آویزان شود نتیجه بهتری بدست می آورید. یك آنتن خوب دیگر عبارت از آنتن تلویزیون (از نوعی كه روی پشت بام نصب می شود) است. برای این منظور سیم آزاد گوشی را به یكی از سیم های آنتن (كه وارد تلویزیون می شود) وصل كنید. اگر سیم آنتن شما خوب بود می توانید اتصال زمین را قطع كنید و بدنتان را به عنوان زمین در نظر بگیرید. به عبارت دیگر سیم آزاد دیود را در دست بگیرید.

بازگشت